Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Zambia

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen', 'Zware criminaliteit' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 10 oktober 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Zambia wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten (zie rubrieken ‘Zware criminaliteit’ en ‘Onveilig gebieden’).

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Zambia wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In Zambia is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Zambia seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Zambia kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Zambia geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie relevant voor een verblijf in Zambia kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Lusaka
www.netherlandsembassy.org.zm/nl/index.html.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten als u ’s avonds de straat op gaat, in het bijzonder buiten het onmiddellijke centrum van de grotere steden. Dit geldt in het bijzonder voor Lusaka en Livingstone. Tasjesroof en inbraken in geparkeerde auto’s komen regelmatig voor. Het wordt afgeraden om waardevolle artikelen bij u te dragen.

Onveilige gebieden
Het wordt afgeraden ’s avonds en ’s nachts buiten de bebouwde kom te reizen. Dit vanwege het feit dat de wegen onverlicht zijn en obstakels door de slechte zichtbaarheid een gevaar voor de weggebruiker opleveren.

Vanwege oude, nog niet geruimde landmijnenvelden worden reizen buiten de hoofdwegen in de grensgebieden met Democratische Republiek Congo, Angola en Mozambique ontraden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen