Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Uganda

Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn alle rubrieken gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 mei 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Als gevolg van binnenlandse politieke spanningen kunnen er ongeregeldheden plaats vinden, met name in Kampala en andere steden. De oppositiebeweging Activists for Change (A4C) houdt met enige regelmaat rally’s en demonstraties die in de regel door de politie met geweld (traangas, rubber kogels) worden beëindigd. In de lokale media worden deze rally’s en demonstraties meestal aangekondigd.

U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten, demonstraties, samenscholingen en onlusten te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich te informeren over de actuele ontwikkelingen ter plaatse. Actuele informatie zal op de ambassadewebsite  http://uganda.nlambassade.org worden gepubliceerd.

Alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar het Karamoja-gebied, in het noordoosten van het land, en het grensgebied met de Democratische Republiek Congo (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Reizigers wordt geadviseerd zich te registreren bij de Nederlandse ambassade in Kampala via het registratieformulier op de website van de Nederlandse ambassade zodat men, in geval van veiligheidsincidenten, kan worden geïnformeerd.

Algemeen
Gebruik van bussen en minibustaxi’s (beter bekend als matatu’s of simpelweg taxi’s) brengt de nodige risico’s met zich mee, daar chauffeurs in het drukke verkeer in/rond Kampala geregeld, naar Nederlandse maatstaven, roekeloos rijgedrag vertonen. In een verkeersdrukke stad als Kampala maken veel mensen gebruik van zogenaamde boda-boda’s of motortaxi’s. Het is een goedkoop vervoermiddel echter over het algemeen zijn de boda-boda’s slecht onderhouden, onvoldoende verzekerd en veel bestuurders nemen de verkeersveiligheid niet of nauwelijks in acht. Indien u gebruik wilt maken van een boda-boda wordt aangeraden altijd een helm te dragen en vooraf lokaal te informeren naar de betrouwbaarheid van de in te huren boda-boda.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Uganda wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Uganda geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Uganda seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Uganda kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Uganda geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Uganda kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Kampala:  http://uganda.nlambassade.org.  

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Sinds in juli 2010 tientallen doden en gewonden vielen tijdens een tweetal bomaanslagen verkeren de Ugandese veiligheidsdiensten in verhoogde staat van paraatheid. De Ugandese autoriteiten vrezen nog altijd voor een herhaling van dit soort aanslagen. De reden hiervan is dat Uganda in Somalië actief is als grootste leverancier van troepen aan de vredesmissie van de Afrikaanse Unie (AMISOM). Ook in andere landen in de landen in de landen in de Hoorn van Afrika en aan de oostkust van Afrika bestaat een verhoogde dreiging voor terroristische aanslagen door Al-Shabaab maar mogelijk ook door andere groepen. Tevens dient u zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Reizigers wordt aangeraden waakzaam te zijn, in het bijzonder in Kampala bij het bijwonen van grote publieke bijeenkomsten en het bezoeken van druk bezochte restaurants, bars en andere gelegenheden.

Zware criminaliteit
Inbraken, berovingen en het stelen van goederen uit auto's (tassen, laptop computers, etc.) als deze geparkeerd of voor een stoplicht staan, is een veel voorkomende vorm van criminaliteit in Uganda. U wordt geadviseerd geen opzichtige sieraden en/of horloges te dragen en niet veel contant geld bij u te hebben. Aangeraden wordt om vooral na zonsondergang op straat waakzaamheid te betrachten, omdat men dan een groter risico loopt te worden bestolen.

Geadviseerd wordt de autodeuren en -ramen gesloten te houden en bij een overval geen verzet te plegen. Reizen na zonsondergang buiten de grote steden wordt ontraden uit algemene veiligheidsoverwegingen: de kans op overvallen is groter, de kwaliteit van de wegen is zeer wisselend en het gemotoriseerd verkeer veroorzaakt regelmatig zeer onveilige situaties.

In Uganda hebben zich ook incidenten voorgedaan waarbij sprake was van toevoeging van verdovende middelen aan drankjes van bezoekers van publieke gelegenheden.

Onveilige gebieden
Sinds 2006 is de rebellengroep Lord’s Resistance Army van Joseph Kony (LRA) niet meer actief op Ugandees grondgebied. De groep is nu actief in het grensgebied tussen de Centraal Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo en Sudan. Sindsdien is de veiligheidssituatie in Noord-Uganda sterk verbeterd.

In verband met mogelijk oplaaiende gewelddadige confrontaties tussen Karimojong strijders en ordetroepen en vanwege voorgekomen gewapende overvallen op de hoofdwegen worden alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar het Karamoja-gebied in het noordoosten van het land. Hieronder vallen de volgende districten: Abim, Kaabong, Moroto, Kotido, Nakapiripirit en het oostelijke deel van het aangrenzende district Katakwi.

Aangeraden wordt het Kidepo National Park bij voorkeur per vliegtuig te bezoeken. Alleen de toegangsroute over de weg vanuit het westen (via Kitgum) wordt als bruikbaar beschouwd. Bij verplaatsingen en verblijf in dit gebied wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten.

Alle niet-essentiële reizen worden ontraden naar de Democratische Republiek Congo (DRC), waarbij gebruik wordt gemaakt van de grensovergangen tussen Uganda en de DRC. Dit in verband met mogelijke schermutselingen van verschillende rebellengroepen in deze grensgebieden. Deze schermutselingen zullen zich weliswaar voornamelijk aan de Congolese zijde van de grens voordoen, maar er blijft een risico dat ze incidenteel overslaan naar de Ugandese zijde van de grens.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen