Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Turkije


Meer informatie en reisadviezen voor Turkije vindt u op e-visums.nl!

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek 'Onveilige Gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Turkije wordt, met het oog op de strijd van de overheid tegen de PKK,  geadviseerd waakzaamheid te betrachten (zie rubrieken ‘Terrorisme’ en ‘Onveilige gebieden’).

In oktober 2011 heeft het Turkse parlement het mandaat van de regering om, indien zij dat nodig acht, grensoverschrijdende acties in het buurland Irak uit te voeren, wederom met een jaar verlengd. Dit geschiedde in het kader van de voortdurende strijd tegen de PKK naar aanleiding van terroristische aanslagen in vooral het zuidoosten van Turkije, waarbij voornamelijk militairen en politieagenten om het leven kwamen. Reizigers in Turkije dienen serieus rekening te houden met de mogelijkheid van terroristische aanslagen.

Algemeen
Turkije ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Turkije wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Reizigers wordt aangeraden hun bagage op de vliegvelden niet onbemand te laten staan en NOOIT bagage of pakketjes van anderen aan te nemen. Op drugssmokkel (ook voor koeriers) staat een gevangenisstraf van minimaal 10 jaar! Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Reizigers wordt aangeraden om in Oost-Turkije zo min mogelijk na zonsondergang over de weg te reizen, gezien de vaak slechte conditie van de wegen aldaar, zowel binnen als buiten de steden. Voorts wordt reizigers aangeraden bijzonder voorzichtig te zijn in verband met het gevaarlijke rijgedrag van veel verkeersdeelnemers. Er wordt op gewezen dat wanneer men betrokken raakt bij een ongeluk met dodelijke afloop, alle chauffeurs van de voertuigen die bij dat ongeluk betrokken zijn, ongeacht hun eventuele schuld, door de politie in hechtenis worden genomen.

Net als in Nederland worden in Turkije seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Turkije kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Turkije geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Turkije kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Ankara: http://turkije.nlambassade.org of de website van het Nederlandse Consulaat-Generaal in Istanbul: http://istanbul.nlconsulaat.org.

Voor algemene reisinformatie wordt geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Turkije deelt met de rest van de wereld de algemene dreiging van terrorisme. U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.
Er geldt voor het gehele land een verhoogd risico op terroristische aanslagen nu gebleken is dat de terroristische beweging PKK ook buiten het oosten van Turkije in stedelijke gebieden en toeristische centra aanslagen pleegt. Sinds medio 2011 neemt de regelmaat waarmee deze aanslagen plaatsvinden toe.
Reizigers wordt geadviseerd samenscholingen en demonstraties te mijden.

Zware criminaliteit
Er blijft een aanhoudende kans op gewelddadige incidenten in geheel Turkije en met name in de grote steden en toeristencentra.

Onveilige gebieden
Reizen naar de provincies in zuidoost Turkije is mogelijk, met uitzondering van het uiterste zuidoosten van Turkije waar militairen in de grensstreek met Irak een bufferzone hebben ingesteld. Het wordt aangeraden om extra waakzaam te zijn in deze regio en de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Sinds medio 2012 is het aantal confrontaties tussen het Turkse leger en de terroristische beweging PKK toegenomen, waarbij aan beide zijden gewonden en dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Vanwege de aanhoudende gewelddadigheden in Syrië in de nabijheid van de Turks-Syrische grens, worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, t.w. in de grensregio met Syrië. Gedurende 2012 is enige malen munitie geland op Turks grondgebied waarbij doden en gewonden zijn gevallen.

 De Turkse (militaire) politie voert in dit gebied (extra) identiteits- en verkeerscontroles uit. U wordt aangeraden nauwgezet de instructies op te volgen. Reizigers naar deze gebieden wordt dringend geadviseerd altijd een geldig reisdocument bij zich te hebben en zo veel mogelijk bij daglicht te reizen, vooral wanneer men de bebouwde kom verlaat.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen