Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Tunesië

Extra waakzaamheid betrachten

In dit reisadvies is de rubriek 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 11 juli 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
De situatie in de meesten delen van Tunesië is stabiel.

Er vinden, met name in de steden, frequent demonstraties plaats die steeds vaker gepaard gaan met vernielingen. Ondanks dat de demonstraties zich in eerste instantie niet tegen buitenlanders richten, zou woede snel kunnen ontaarden in acties tegen toevallig aanwezige buitenlanders. U wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten, demonstraties en samenscholingen te mijden en op de hoogte te blijven van het lokale nieuws en actualiteiten. Reizen in de avonduren wordt ontraden.

De noodtoestand is momenteel nog van kracht.

Als gevolg van veiligheidssituatie ter plaatse wordt dringend geadviseerd het gebied langs de Tunesisch-Libische grens te vermijden, met name de grensovergangen.

Reizigers wordt geadviseerd onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en altijd (een kopie van) hun paspoort bij zich te dragen.

Er wordt geadviseerd geen foto’s en/of video-opnamen te maken van overheidsgebouwen en demonstraties.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Tunesië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Tunesië geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Tunesië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Tunesië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Tunesië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Tunesië kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in Tunis: http://tunesie.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Hoewel van gerichte dreiging momenteel geen sprake is, maar ook niet kan worden uitgesloten, wordt als gevolg van de situatie in de regio, met name de situatie in buurland Libië, extra waakzaamheid aangeraden. Tevens wordt u geadviseerd u niet op te houden in de omgeving van gebedshuizen (zoals moskeeën, kerken en synagogen) en demonstraties en politieke discussies met de lokale bevolking te mijden.

Volg, in verband met uw eigen veiligheid, zonder aarzeling en discussie de aanwijzingen op die politie, militairen of leden van de Nationale Garde u geven. Houd rekening met controles en ‘road blocks’ op de toegangswegen rond de grote hotels in toeristencentra.

Zware criminaliteit
Er is een toename van criminaliteit in het gehele land.

Onveilige gebieden
Reizen in de zuidelijke regionen van Tunesië is niet zonder risico. Enerzijds is het gebied onherbergzaam en dun bevolkt, waardoor tijdige assistentie in geval van problemen niet gegarandeerd is. Anderzijds faciliteren deze factoren ook criminele en/of terroristische elementen. Onvoorbereid en onbegeleid reizen in het woestijngebied wordt ontraden

In de toeristische gebieden heeft de Tunesische overheid aanvullende maatregelen genomen ter bevordering van de veiligheid.

Voor het reizen ten zuiden van de denkbeeldige horizontale lijn ter hoogte van Remada is voorafgaande toestemming van de lokale autoriteiten benodigd.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen