Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Tsjechië

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 15 mei 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Tsjechië.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Tsjechië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Sinds 1 januari 2010 heeft Tsjechië een gewijzigd beleid ten aanzien van het bezit en gebruik van drugs. In hoofdlijnen betekent dit dat het in bezit hebben van kleine hoeveelheden voor eigen gebruik wordt gezien als overtreding en grotere hoeveelheden als misdrijf. Meer algemene informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Tsjechië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Tsjechië kennen een zeer strikt vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Tsjechië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van seks met minderjarigen in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie betreffende een verblijf in Tsjechië kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Praag: http://tsjechie.nlambassade.org

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen