Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Tsjaad

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek  'Algemeen'  gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Tsjaad wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, t.w.: het grensgebied met Sudan, met name voor de grens met Darfur (zie rubriek ‘Onveilige gebieden).

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Tsjaad wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Tsjaad geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Tsjaad seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Tsjaad kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Tsjaad geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Tsjaad ressorteert onder de Nederlandse ambassade te Khartoum, Sudan (tel: 00-249-1-83471012, e-mail: kha-ca@minbuza.nl, website sudan.nlambassade.org.).
Nederland heeft een honoraire consul in Tsjaad, de heer Babikir Oumar KAROM, Rue du Havre c/o BOK sarl, B.P. 681 N’djamena, Tsjaad (tel. +235-25 22 799, mob. +235 628 97 69, fax + 235 25 22 332, e-mail consultchadbok@yahoo.fr).

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Alle reizen naarbepaalde gebieden worden ontraden, t.w.;  in het grensgebied met Sudan, met name de grens met Darfur. Vanwege de voortdurende dreiging van rebellen uit deze regio is er verhoogd risico op gewelddadige criminaliteit.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen