Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Tonga

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Tonga wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten (zie rubriek 'Zware criminaliteit').

Tonga maakt een proces van democratisering door waarbij in november 2010 de verkiezingen vreedzaam zijn verlopen. Dit proces leidt wel tot spanningen onder verschillende delen van de bevolking. De kans blijft aanwezig dat de rust zonder voorafgaande waarschuwing omslaat.

U wordt geadviseerd eventuele demonstraties en grote bijeenkomsten te mijden. In delen van de hoofdstad zijn nog steeds noodmaatregelen van kracht en u dient dan ook de aanwijzingen van de lokale autoriteiten te volgen. Tevens wordt u geadviseerd de berichtgeving in de (lokale) media te volgen en u goed te (laten) informeren over de actuele ontwikkelingen.

Algemeen
In Tonga kunnen van november tot april tropische stormen en cyclonen voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com of www.nhc.noaa.gov.

Tonga ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Er komen vrij regelmatig lichte aardbevingen voor. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators

Gezondheidssituatie
De medische faciliteiten op Tonga zijn eenvoudig en niet alle medicijnen zijn verkrijgbaar. Voor de meeste medische behandelingen zal medische evacuatie nodig zijn. Met het afsluiten van een reisverzekering dient u hiermede rekening te houden.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Tonga wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Net als in Nederland worden in Tonga seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Tonga kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Tonga geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In tegenstelling tot Nederland kent Tonga geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl

Homosexuele reizigers dienen er rekening mee te houden dat de houding van de bevolking ten opzichte van homosexualiteit negatief kan zijn. Ondanks dat gevallen van ‘cross-dressing’ (het dragen van kleding van de andere sekse) door travestieten op Tonga voorkomen als deel van de traditionele cultuur in de Stille Zuidzee, dient u rekening te houden met agressieve uitlatingen tegen homosexualiteit.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Tonga kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland: http://nieuwzeeland.nlambassade.org/

Voor algemene informatie wordt u verwezen naar www.wijsopreis.nl.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Het aantal gevallen van berovingen en diefstallen is beperkt in Tonga. U wordt desalniettemin geadviseerd vooral ’s avonds waakzaamheid te betrachten, met name op het grootste eiland, Tongatapu.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen