Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Togo

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Terrorisme' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 19 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In maart 2010 is Gnassingbé herkozen tot president van Togo. Om politieke motieven vinden sporadische -en meestal kleinschalig- lokale demonstraties in de hoofdstad Lomé plaats. Reizigers in Togo wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten, politieke rally’s en demonstraties in het land te mijden en ter plaatse via de lokale media goed geïnformeerd te blijven over de actualiteiten.

Algemeen
Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Togo wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Togo geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Togo seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Togo kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Togo geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Togo kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Accra: ghana.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
U dient rekening te houden met de kans op beroving en soms gewelddadige overvallen. Ontraden wordt alleen (of na zonsondergang) op straat te gaan. Vooral op stranden en op markten loopt u een grote kans beroofd of overvallen te worden.

Het is raadzaam u bij aankomst en vertrek door een lokale contactpersoon te laten begeleiden.

In Lomé hebben zich enige gevallen van ontvoering voorgedaan waarvoor handelscontacten opgedaan via internet de basis vormden. Het is dan ook zaak vooraf zorgvuldig de referenties van de zakelijke partner in Togo na te trekken (in het bijzonder daar waar het specialistische opdrachten betreft).

Onveilige gebieden
De wegen in Togo veelal slecht en onverlicht, derhalve wordt ontraden om na zonsondergang te reizen

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen