Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Tadzjikistan

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' , ' Algemeen' en 'Onveilige gebieden' als volgt gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 25 juli 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in en rondom de stad Khorog (in Pamir), Gorno Badakhshan autonome regio.

Op 21 juli is een hooggeplaatste functionaris vermoord. Naar aanleiding hiervan heeft een militair offensief plaatsgevonden. Er vinden gevechten plaats tussen verschillende groeperingen, waaronder het nationale leger.

Alle niet-essentiële reizen worden ontraden in de grensgebieden met Afghanistan, Kirgizië, Oezbekistan, Centraal-Tadzjikistan en de regio’s Rashtal, Tavildara en Kofarnihon (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Algemeen
Gezondheidssituatie
De medische voorzieningen in de meeste delen van het land zijn erbarmelijk, vooral buiten de hoofdstad Dushanbe. Een medische evacuatie buiten Dushanbe kan een moeilijke, langdurige en kostbare zaak zijn. U wordt geadviseerd hier rekening mee te houden bij het afsluiten van een reisverzekering.
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Tadzjikistan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Tadzjikistan seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Tadzjikistan kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Tadzjikistan geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In Tadzjikistan is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Tadzjikistan kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Kazachstan te Astana: kazachstan.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Zware criminaliteit
In Tadzjikistan is sprake van verhoogde criminaliteit.

Onveilige gebieden
Alle reizen naar de autonome regio Gorno Badakhshan en de stad Khorog worden ontraden.
Niet-essentiële reizen worden ontraden in de grensgebieden
met Afghanistan, Kirgizië en Oezbekistan vanwege een verhoogd risico op terroristische aanslagen, aanwezigheid/checkpoints van gewapende milities en mijnenvelden.
De veiligheidssituatie aan de grens met Afghanistan is bovendien onstabiel aangezien deze wordt gebruikt als transitzone voor drugssmokkel en andere vormen van illegale smokkel.

Naar Centraal-Tadzjikistan, vooral de Karategin Vallei en de regio’s Rashtal, Tavildara en Kofarnihon, vanwege voortdurende veiligheidsoperaties.

Vanwege de slechte conditie van de wegen en het doorgaans onberekenbare rijgedrag van de lokale bevolking wordt reizen over de weg na zonsondergang ontraden. In de periode september tot en maart is er een verhoogd risico op lawines en aardverschuivingen.

Langs de weg van Dushanbe naar Khorog liggen op sommige plaatsen aan beide kanten van de weg mijnen. Reizigers wordt geadviseerd reizen over de weg te mijden, ook vanwege checkpoints van gewapende milities.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen