Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Syrië

Alle reizen worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubriek 'Actualiteiten' en 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In verband met geïntensiveerde ongeregeldheden in het gehele land worden alle reizen naar Syrië sterk ontraden. Het geweld en het aantal schietincidenten in het gehele land - met nadruk op noordelijke, zuidelijke en oostelijke provincies - zijn van sterke invloed op de veiligheidssituatie in het land. Daarnaast bestaat er een grote mate van onvoorspelbaarheid over beschikbaarheid van lijnvluchten, openstelling van grenzen en de veiligheid in en rondom grensovergangen.

De werkzaamheden van de Nederlandse ambassade in Damascus zijn per 14 maart 2012 opgeschort.  

Nederlanders die in Syrië verblijven wordt dringend geadviseerd het land (tijdelijk) op eigen gelegenheid te verlaten. U dient hierbij rekening te houden dat u bij vertrek een uitreis visum moet hebben. Nederlanders wordt geadviseerd om - indien zij dit nog niet hebben gedaan - hun verblijf in Syrië, alsmede hun al dan niet tijdelijke vertrek uit het land, te melden bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken via een bericht naar het volgende e-mailadres: dcm-ca-re@minbuza.nl.

Algemeen
Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Syrië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Syrië geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Syrië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Syrië kennen een stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Syrië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Zie rubriek ‘Actualiteiten’.

Onveilige gebieden
Zie rubriek ‘Actualiteiten’.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen