Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Swaziland

Waakzaamheid betrachten.

Dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen', 'Zware criminaliteit' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 31 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Swaziland heeft een stabiel politiek klimaat, maar er kunnen betogingen van politieke aard gehouden worden die gepaard gaan met geweld en hard optreden van de overheid. Bij reizen in Swaziland wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten en demonstraties en samenscholingen te mijden (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Swaziland wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Swaziland geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Swaziland seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Swaziland kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Swaziland geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Swaziland ressorteert onder de Nederlandse ambassade te Pretoria in Zuid-Afrika. Aanvullende informatie inzake een verblijf in Swaziland kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Pretoria: http://zuidafrika.nlambassade.org.  

Voor algemene reisinformatie wordt geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Zie rubriek 'Onveilige gebieden'.

Onveilige gebieden
Ontraden wordt om na zonsondergang buiten de steden Mbabane en Manzini te rijden of na zonsondergang in de binnenstad van deze steden op straat te lopen.

Carjacking, beroving, verkrachting en moord komen in toenemende mate voor op de hoofdwegen, waaronder die van en naar Zuid-Afrika en Mozambique. Daarnaast vormen met name op de meer afgelegen wegen loslopend vee en onverlichte voertuigen een additioneel gevaar.

Ontraden wordt om van het openbaar vervoer gebruik te maken, aangezien de meeste voertuigen zeer slecht zijn onderhouden en vaak overbeladen zijn.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen