Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Sudan

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek 'Actualiteiten' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 16 september 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten

Sinds 13 september is het met name in de hoofdstad Khartoum, maar ook in een aantal andere steden in Sudan onrustig en vinden demonstraties plaats tegen, gericht tegen Westerse landen (tot op heden met name Duitsland en Verenigde Staten). Aangeraden wordt deze demonstraties en samenscholingen te mijden.

Op 9 juli 2011 heeft Zuid-Sudan zich formeel afgescheiden van Sudan. De onderhandelingen over de scheiding tussen beide landen zijn nog niet afgerond, waarbij met name bilateraal gevoelige onderwerpen zijn blijven liggen.

Sinds begin juni 2011 woedt een burgeroorlog in de zuidelijke grensstaat Zuid-Kordofan, die zich begin september 2011 heeft uitgebreid naar de zuid-oostelijke grensstaat Blue Nile. In de aan Zuid-Kordofan aanpalende grensregio Abyei is momenteel een VN-troepenmacht ontplooid. De samenhang van deze conflicten met ontwikkelingen in Darfur heeft sindsdien ook in die regio tot meer instabiliteit geleid. Consequentie is dat de gehele grensregio tussen Sudan en Zuid-Sudan onstabiel is.
Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in Zuid-Kordofan, Darfur, Abyei en Blue Nile (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

In Sudan is sprake van een fragiele politieke situatie. In het gehele land, ook in Khartoum, kunnen veiligheidsincidenten plaatsvinden.

Sinds 16 juni 2012 vinden er in de hoofdstad Khartoum en een aantal andere steden in Sudan demonstraties plaats tegen de regering en de economische noodmaatregelen die zijn aangekondigd. Demonstraties gericht tegen Westerse landen en internationale organisaties zijn zeldzamer, maar niet onmogelijk. Aangeraden wordt deze demonstraties en samenscholingen te mijden.

Indien u naar Sudan reist wordt geadviseerd te zorgen dat derden te allen tijde bekend zijn met uw verblijfplaats, bereikbaarheid en reisplannen. U wordt geadviseerd zich bij aankomst bij de Nederlandse ambassade in Khartoem te registeren (zie rubriek ‘Algemeen’).

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Sudan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In Sudan is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl .

Net als in Nederland worden in Sudan seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Sudan kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Sudan geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Wanneer u voor langere tijd in Sudan werkzaam en/of woonachtig bent, wordt u aangeraden zich te registreren bij de Nederlandse ambassade te Khartoem. Aanvullende informatie over een verblijf in Sudan kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Khartoem: http://sudan.nlambassade.org
Adresgegevens:
Street 47
House no. 76
Khartoem-2
Telefoonnummer +249 1 83471200 / 83471012
Faxnummer +249 1 83471204
E-mail: kha@minbuza.nl

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Reizigers in Sudan dienen zich tevens bewust te zijn van gevoelens van rancune tegen de VS, VN en sommige westerse vertegenwoordigers.

Zware criminaliteit
Alhoewel Khartoem een veilige stad is met relatief lage criminaliteit, is er de laatste tijd een duidelijke stijging van de straatcriminaliteit en inbraken waarneembaar. Buiten Khartoem komen straatcriminaliteit en inbraken ook steeds vaker voor. Ook in steden en dorpen in Darfur is sprake van sterk toegenomen criminaliteit, waaronder een toename van zware criminaliteit en banditisme. U wordt aangeraden op uw hoede te zijn als u zich buiten begeeft, vooral na zonsondergang. Diefstal uit geparkeerde auto’s en zakkenrollerij komt voor. Het is van belang weinig aandacht te trekken. Geld, mobiele telefoons en elektronica zijn zeer gewild. Buiten Khartoem en in de conflictgebieden komen gewelddadige berovingen voor. Het is van belang weinig aandacht te trekken.

Onveilige gebieden
Sudan kent conflict- en risicogebieden, waaronder het transitiegebied Abyei, Noord- en Zuid-Kordofan, Blue Nile en Darfur.

In verband met breed verspreide gevechten worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar Zuid-Kordofan en Blue Nile.

Gezien de sterk verslechterde veiligheidssituatie in Abyei, verband houdende met de afscheiding (Abyei wordt geclaimd door zowel Sudan als Zuid-Sudan) en met name veroorzaakt door aanhoudende gewapende conflicten en sterk toegenomen banditisme, worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten in Abeyei.

Gezien de sterk verslechterde veiligheidssituatie in Darfur, met name veroorzaakt door aanhoudende gewapende conflicten en sterk toegenomen banditisme, worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar Darfur.

Het Darfur conflict heeft mogelijk ook veiligheidsgevolgen voor aangrenzende staten als Noord-Kordofan en de in Zuid-Sudan gelegen deelstaten West- en Noord Bahr el-Ghazal.

In delen van Sudan, waaronder Darfur, gelden uitgaansverboden. U wordt geadviseerd hiernaar bij de nationale en lokale autoriteiten te informeren en u op de hoogte te stellen van de situatie ter plekke.

Reizigers naar Sudan wordt geadviseerd het land binnen te komen via een officieel vliegveld. Het land binnenkomen via een grensovergang met een van de buurlanden, behalve Egypte en Ethiopië, wordt ontraden.

Een bezoek aan Khartoem levert doorgaans geen problemen op, maar de komende maanden kunnen met het oog op de nog lopende geschillen met Zuid-Sudan politieke spanningen oplopen en er zich veiligheidsincidenten voordoen. Het gebied ten noorden van Khartoem (de Nijlvallei), kan ten dele, mits in het bezit van een vergunning, zonder problemen worden bezocht.

In het noorden (Red Sea State) en het oosten (in de grensgebieden met Eritrea en Ethiopië) is de situatie bij tijd en wijle gespannen. Bij reizen wordt u geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten, waarbij u geadviseerd wordt zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen en veiligheidssituatie.

U wordt voorts aangeraden de Sudanese c.q. regionale politieke ontwikkelingen te volgen die van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in Sudan. Spanning in de regio kan van invloed zijn op de veiligheidssituatie.

Grote gevoeligheid bestaat aangaande internationale rechtspraak betreffende Sudan.”

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen