Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Somalië

Alle reizen worden ontraden.

In dit reisadvies zijn alle rubrieken als volgt gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 5 juli 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten

In Zuid-Centraal Somalië zijn dagelijks gevechten tussen de overgangsregering, gesteund door Afrikaanse vredestroepen, en de gewapende oppositiegroeperingen van moslimfundamentalistische aard zoals Al-Shabaab, waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Hoewel Mogadishu geheel in handen is van de Afrikaanse vredesmacht AMISOM, is de veiligheidssituatie in Mogadishu nog steeds slecht.

In Puntland is de veiligheidssituatie nog steeds slecht met verschillende milities en piratenbendes die verantwoordelijk zijn voor het kidnappen van buitenlanders. Tevens is er sprake van grote spanning in de betwiste gebieden tussen Puntland en Somaliland.

Vanwege de voortdurende gewapende strijd, terrorismedreiging, criminele dreiging en rechteloosheid worden alle reizen ontraden naar Somalië met uitzondering van Somaliland.
Voor Somaliland worden niet-essentiële reizen ontraden.
In Zuid-Centraal Somalië en in Puntland aanwezige Nederlanders wordt geadviseerd deze gebieden direct te verlaten (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Nederland kan geen consulaire bijstand verlenen aan in Somalië verblijvende Nederlanders. Ook de overige EU-landen zijn niet in Somalië vertegenwoordigd. 

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Somalië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl en www.who.int.

Er is geen Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Somalië. Somalië ressorteert onder de Nederlandse ambassade te Nairobi, Kenia: http://kenia.nlambassade.org. Consulaire dienstverlening aan in Somalië verblijvende Nederlanders is niet mogelijk.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Het is algemeen bekend dat Somalië (m.n. Centraal- en Zuid-Somalië) onderdak biedt aan leden van terroristische organisaties. De daders van de aanslagen op de VS ambassade in Nairobi in 1998 en een hotel in Mombasa in 2003 opereerden vanuit Somalië. Het risico op terroristische aanslagen geldt voor het hele land. In de afgelopen jaren pleegde Al-Shabaab in Somaliland en Puntland terroristische aanslagen, o.a. op VN- en buitenlandse doelen. De afgelopen jaren vonden diverse zelfmoordaanslagen plaats in Mogadishu, waaronder op de Afrikaanse vredesmacht AMISOM.

Westerlingen en degenen die werken voor westerse organisaties zijn doelwit van kidnapping en aanslagen. Verschillende Europese burgers zijn momenteel al langere tijd in handen van Al-Shabaab en piratenbendes.

Zware criminaliteit
Vanwege het ontbrekende toezicht van overheidswege en de voornamelijk open grenzen is er in Somalië een levendige handel in o.a. wapens, goederen en mensen. De wegen zijn onveilig in grote delen van het land vanwege gewapende milities van krijgsheren dan wel van oppositiegroeperingen. Wegversperringen van allerlei groeperingen zijn een manier om buitenlanders te kidnappen.

Bovendien zijn de gehele kustlijn en de territoriale wateren van Somalië zeer onveilig vanwege piraterij die zich inmiddels uitstrekt tot op vele honderden kilometers van de Somalische kust in zowel de Golf van Aden als de Indische Oceaan (tot aan de Malediven en Madagascar).

Onveilige gebieden
Naar Puntland en Centraal- en Zuid-Somalië worden alle reizen ontraden en aanwezige Nederlanders wordt geadviseerd deze gebieden direct te verlaten.
Niet-essentiële reizen worden ontraden naar Somaliland. Geadviseerd wordt alleen naar Somaliland te reizen als het strikt noodzakelijk is, nadat geactualiseerde veiligheidsinformatie is ingewonnen en veiligheidsbegeleiding is georganiseerd. Voorts worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar de gebieden ten oosten van de hoofdstad van Somaliland, Hargeisa, vanwege de spanningen met Puntland en vanwege de aanwezigheid van militante groeperingen in enkele plaatsen in dat gebied. Ook worden reizigers naar Somaliland geadviseerd zich ervan te vergewissen dat zij in goed beveiligde hotels worden ondergebracht.
Nederland kan geen consulaire bijstand verlenen aan in Somalië verblijvende Nederlanders.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen