Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Singapore

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 14 februari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Singapore.

Algemeen
In Singapore wordt bij overtreding van de wet zwaar gestraft en de pakkans is groot. Het oplossingspercentage van misdrijven ligt doorgaans rond de 90 %. Tot het arsenaal van straffen behoren lijfstraffen (stokslagen) en dood door ophanging.

In tegenstelling tot Nederland kent Singapore geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl

Net als in Nederland worden in Singapore seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Singapore kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Singapore geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Ook voor moord, mensenhandel en illegaal wapenbezit gelden hoge straffen. Lijfstraffen worden voor een scala van vergrijpen toegepast, waaronder vandalisme, ordeverstoring, ongeoorloofde samenscholing en oneerbaar gedrag (van mannen) ten opzichte van vrouwen (zgn. ‘outrage of modesty’).
Geadviseerd wordt elk gedrag dat als oneerbaar gedrag geïnterpreteerd kan worden, zeker tijdens nachtelijke bar- en discotheekbezoeken, te vermijden. In de praktijk komen beschuldigingen – al dan niet terecht – van “outrage of modesty” redelijk veelvuldig voor.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Singapore wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen. 

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Singapore kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Singapore stad singapore.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt u geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen