Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Servië

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 31 oktober 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Servië wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten en mogelijke demonstraties en samenscholingen te mijden.

Algemeen
Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Servië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Servië geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Servië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Servië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Servië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd in Servië. Bedreigingen, beledigingen en geweld tegen de LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) gemeenschap komen voor. U wordt geadviseerd hiermee rekening te houden bij uw opstelling en uitingen.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Servië kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Belgrado (http://serbia.nlembassy.org/).

Voor algemene reisinformatie wordt u aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen