Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Samoa

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

Dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en zijn de overige rubrieken gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Samoa.

Algemeen
In Samoa komen in de periode van november tot en met april tropische cyclonen voor. Vliegdiensten en water- en elektriciteitsvoorzieningen kunnen hierdoor ontwricht worden. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en –bij georganiseerde (toeristische) reizen- goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie over weersverwachtingen en stormwaarschuwingen in deze regio kunt u vinden op de website van de World Meteorological Organisation: www.wmo.int/pages/members/region5_en.html of severe.worldweather.org.

Samoa ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Op 29 september 2009 is Samoa getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.3 op de schaal van Richter. De hierop volgende tsunami heeft veel schade aangericht op voornamelijk het zuidelijke deel van het eiland. Deze schade is nog steeds niet geheel hersteld.
Voor informatie over aardbevingen wordt u aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators.

Homoseksuele reizigers dienen er rekening mee te houden dat, alhoewel er op Samoa ‘cross-dressing’ (het dragen van kleding van de andere sekse) door travestieten en vrouwelijk gedrag door mannen volgens de traditionele lokale cultuur voorkomen, homoseksuele activiteiten op Samoa verboden zijn. U wordt aangeraden zich terughoudend te uiten en op te stellen.

Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge gevangenisstraffen. Meer informatie kunt u vinden op website: http://www.drugssmokkel.nl/.

Gezondheidssituatie
De medische faciliteiten in Samoa voldoen slechts voor routinematige medische behandelingen. Doktoren en ziekenhuizen eisen dikwijls onmiddellijke contante betaling voor hun diensten.
In geval van noodgevallen is medische evacuatie naar Australië, Nieuw-Zeeland of Hawaii wellicht de enige optie voor behandeling. U dient hiermee rekening te houden bij het afsluiten van een reisverzekering. Overtuigt u zich er ook van dat uw polis al uw activiteiten gedurende uw verblijf in Samoa dekt.
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Samoa wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Samoa seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Samoa kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Samoa geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Samoa kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Wellington, Nieuw-Zeeland: www.netherlandsembassy.co.nz.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Het verdient aanbeveling om ‘s nachts niet buiten de bebouwde kom te rijden. De wegen in Samoa kruisen vaak kleine riviertjes. Voorzichtigheid dient betracht te worden bij het rijden door deze riviertjes. Sinds 2009 rijdt men in Samoa op de linkerweghelft. Nog niet alle weggebruikers zijn volledig gewend en het stuur zit in sommige auto’s nog aan de linkerkant. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Met het wisselen van eb en vloed kunnen er zeer sterke stromingen ontstaan in de lagunen langs de oceaan. Aangeraden wordt om lokaal advies om te winnen alvorens te gaan zwemmen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen