Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Rusland

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Terrorisme' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 31 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Rusland is te groot voor een eenduidig reisadvies.

In Moskou en Sint Petersburg, alsmede in de overige grotere steden van het Europese deel van Rusland, kan probleemvrij worden gereisd. Ook in de meeste overige delen van Rusland kan gereisd worden, maar dan wordt u wel geadviseerd waakzaam te zijn (zie rubriek ‘Zware criminaliteit’).

De dreiging voor terroristische aanslagen in Rusland blijft actueel. Vanwege het risico van terroristische aanslagen worden niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in Noord-Ossetië en Karatsjajevo-Tsjerkessië.
Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden ofwel wordt aangeraden de betreffende gebieden te verlaten, te weten in Dagestan, Tsjetsjenië en Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië (incl. Elbrus-regio) en het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj met Dagestan en Tsjetsjenië. Bovendien kan het zaken doen in deze regio's grote risico's met zich meebrengen (zie rubrieken ‘Terrorisme’ en ‘Onveilige gebieden’).
Het risico van terrorisme is niet beperkt tot de Noordelijke Kaukasus. De afgelopen jaren hebben diverse aanslagen op openbare locaties in Moskou plaatsgevonden, waarbij onder andere een vliegveld en de metro het doelwit waren. Nieuwe aanslagen op willekeurige locaties kunnen niet worden uitgesloten.

Daarnaast komen in de grote steden regelmatig demonstraties voor. Onder andere vanwege het risico van geweld wordt u geadviseerd demonstraties en bijeenkomsten van grotere groepen (m.n jongeren) te mijden (zie ook rubriek ‘Zware criminaliteit’).

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Rusland wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Rusland geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Rusland seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Rusland kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Rusland geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Rusland kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Moskou: http://rusland.nlambassade.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt u aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Dreiging van terroristische aanslagen blijft actueel in Rusland. Eventueel oplaaien van geweld in Tsjetsjenië en buurrepublieken kan leiden tot verhoogd risico elders in Rusland, met name in Moskou. De geweldssituatie in Tsjetsjenië en de overige gebieden van de Noord Kaukasus blijft onverminderd zorgelijk.
Alle reizen naar deze gebieden worden ontraden. (zie Onveilige Gebieden)
In deze gebieden loopt men risico getroffen te worden door terroristische aanslagen, ontvoeringen, ontploffing van landmijnen, gewapend treffen en criminele activiteiten. Met de aanslag op het vliegveld in Moskou van januari 2011 en de twee eerdere bomaanslagen op de metro van Moskou in maart 2010 is gebleken dat het risico van terrorisme ook in Moskou onverminderd aanwezig is.

Zware criminaliteit
Afrekeningen in het criminele milieu vinden met enige regelmaat plaats in Rusland. Veelal gaat het om een onderlinge strijd, die niet direct gericht is op buitenlanders.

Bij een bezoek aan Moskou, Sint Petersburg en omgeving wordt geadviseerd op te passen voor zakkenrollers en tasjesdieven op plekken waar veel toeristen samenkomen en bij voorkeur met meerdere mensen de straat op te gaan.

De afgelopen jaren is regelmatig sprake van racistisch geweld tegen buitenlanders. Vooral personen met een andere huidskleur dan de blanke wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten voor mogelijke vreemdelingenhaat en demonstraties en bijeenkomsten van grotere groepen (m.n. jongeren) te mijden.

Onveilige gebieden
Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in Noord-Ossetië en Karatsjajevo-Tsjerkessië.
Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden ofwel wordt aangeraden de betreffende gebieden te verlaten, te weten in Dagestan, Tsjetsjenië en Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië (incl. Elbrus-regio) en het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj met Dagestan en Tsjetsjenië. Het zaken doen in deze regio's kan grote risico's met zich meebrengen (zie rubriek 'Terrorisme').

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen