Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Peru

Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 16 mei 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In het gehele land komen incidenteel, vanwege sociale onrust, protestdemonstraties (blokkades van toegangswegen, spoor en vliegveld) en stakingen voor. Soms kunnen deze uitmonden in ongeregeldheden en/of gewelddadigheden en kunnen ongemak opleveren voor reizigers.

Reizigers wordt geadviseerd zich via de lokale media op de hoogte te houden van eventuele wegblokkades of manifestaties alvorens te reizen. Tevens wordt aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden. Indien u in een manifestatie en/of blokkade terecht komt wordt u geadviseerd om niet de aandacht op u te vestigen en niet te proberen langs of door de blokkade te gaan.

Alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar die gebieden waar illegaal coca wordt verbouwd, met name in de valleien van de rivieren Ene, Huallaga en Apurimac, en naar de grensgebieden met Colombia.

Bij binnenlandse vluchten vanuit Nazca over de Nazca lijnen die met kleine vliegtuigen worden uitgevoerd doen zich regelmatig enstige problemen voor. Bij diverse noodlandingen zijn meerdere passagiers omgekomen. U wordt geadviseerd om voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik maken van genoemde vliegtuigjes. Reizigers worden aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal goed bekendstaande vliegtuigmaatschappijen en alleen te vliegen in tweemotorige vliegtuigen met een piloot en een co-piloot.

In toenemende mate doen zich ongevallen en ernstige misdrijven (beroving, verkrachting, mishandeling) voor bij deelnemers van zgn. ‘spirituele reizen’. Bij dergelijke reizen worden ‘brouwsels’ gemengd en kruiden in thee verwerkt met een sterke hallucineerde werking. U wordt bij het boeken van een dergelijke reis aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten en dergelijke reizen alleen te boeken bij gerenommeerde reisorganisaties.

Algemeen
Peru ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Het reizen naar door aardbeving getroffen gebieden wordt ontraden. In delen van dergelijke gebieden kunnen problemen met riolering en waterleiding ontstaan. Voor informatie inzake aardbevingen wordt aangeraden de media te volgen.

In het regenseizoen, dat in de bergen loopt van december tot april, kunnen overstromingen en aardverschuivingen voorkomen. Reizigers wordt geadviseerd de berichtgeving hierover in de media goed te volgen, aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en zonodig contact op te nemen met de reisorganisatie, waar de reis is geboekt.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Peru wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Peru geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Peru seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Peru kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Peru geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Peru kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Lima: www.nlgovlim.com.
Tevens wordt u aangeraden uw verblijf in Peru te melden bij de consulaire Afdeling van de Nederlandse ambassade te Lima. Nederlanders kunnen zich registreren via de website van de ambassade.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Sporadisch vinden er terroristische activiteiten plaats in het binnenland van Peru (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Zware criminaliteit
Met name in de grote steden kunt u te maken krijgen met gewapende overvallen. U dient extra oplettend te zijn bij het verlaten van een bank of geldautomaat bij contante geldopnamen. Aangeraden wordt geldopnamen bij daglicht te doen.

Gezien het grote aantal ongelukken maar ook in verband met roofovervallen wordt reizigers geadviseerd uitsluitend gebruik te maken van goed bekendstaande busbedrijven. Ook tijdens de busreizen vindt diefstal plaats. Reizigers wordt aangeraden voorzorgsmaatregelen te nemen tegen verlies of diefstal van waardepapieren (paspoort, geld, creditcards).

Het wordt reizigers ontraden om buiten de grote steden ’s nachts over de weg te reizen. Op de route Puno - Arequipa - Lima vice versa komen regelmatig criminele incidenten voor.

In de steden, in het bijzonder in Lima, Cusco en Arequipa, doet u er verstandig aan zich door goed bekendstaande taxibedrijven - bijv. door tussenkomst van het hotel - te laten vervoeren om berovingen/verkrachtingen door personen die zich voordoen als taxichauffeur te vermijden.

Onveilige gebieden
Alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar de gebieden waar coca illegaal verbouwd wordt, met name in de valleien van de rivieren Ene, Huallaga en Apurimac. Ditzelfde geldt voor het grensgebied met Colombia. In genoemde gebieden bestaan nog steeds activiteiten van de terroristische groepen Sendero Luminoso (Lichtend Pad) en MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru).

In het zuiden van Peru, met name in de regio Puno met de grens van Bolivia, kan het onrustig zijn. Reizigers kunnen hinder ondervinden door bijvoorbeeld wegblokkades. Voor aanvang van uw reis door dit gebied wordt aangeraden contact op te nemen met uw reisbureau. Tevens wordt aangeraden het reisadvies voor Bolivia te raadplegen.

Formeel is de noodtoestand, om uiteenlopende redenen, van kracht in de volgende gebieden:
Provincies (district)
- Huanta en La Mar (Ayacucho)
- Tayacaja (Huancavelica)
- La Convención (Cusco)
- Satipo, Concepción en Huancayo (Junin)
- Chiclayo (Lambayeque)
- Tocache (San Martín)
- Padre Abad (Ucayali)
- Marañón, Huacaybamba,
- Leoncio Prado en Huamalíes (Huanuco)

De “fuerzas armadas” (strijdkrachten) zijn verantwoordelijk voor de binnenlandse controle in deze gebieden.

Voor de goed voorbereide reiziger is het mogelijk in deze gebieden te reizen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen