Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Papoea-Nieuw-Guinea

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek 'Actualiteiten' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 27 december 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Terwijl de gecompliceerde politieke processen rondom het premierschap van Papoea-Nieuw- Guinea zich ontwikkelen, wordt Nederlanders in Papoea-Nieuw Guinea geadviseerd om extra waakzaamheid te betrachten,in de omgeving van het Surpreme Court, Parliament House, Government House en het hoofkantoor van politie in Konedobu.

Bij reizen in Papoea-Nieuw-Guinea wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten, demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de media te blijven volgen en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in het bergachtige gebied in centraal Bougainville rondom de oude Panguna mijn (zie rubriek ‘Zware criminaliteit’).

Algemeen
Gezondheidssituatie
De medische faciliteiten in Papoea-Nieuw-Guinea zijn beperkt. Medische evacuatie (naar Australië of Nieuw Zeeland) kan in geval van een ernstige ziekte of ongeval noodzakelijk zijn.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Papoea-Nieuw-Guinea wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In Papoea-Nieuw-Guinea, bij Rabaul, Bougainville, West New Britain en Manam eilanden, zijn verschillende vulkanen actief. Het beklimmen van de actieve vulkanen wordt ontraden vanwege regelmatige erupties. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Ook aardbevingen, vloedgolven en tsunami’s komen voor.

In Papoea-Nieuw-Guinea kunnen van november tot en met mei tropische cyclonen voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website van de Humanitarian Early Warning Service: http://www.hewsweb.org/storms of op de website van het lokale Meteorological Office: http://www.met.gov.fj of http://severe.worldweather.org/.

In Papoea-Nieuw-Guinea is homoseksualiteit strafbaar en openlijke uitingen van homoseksueel gedrag zullen door de lokale bevolking als aanstootgevend worden beschouwd. Reizigers wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.

In Papoea-Nieuw-Guinea is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge gevangenis straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Papoea-Nieuw-Guinea seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De lokale autoriteiten kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Papoea-Nieuw-Guinea geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van seksueel contact met minderjarigen in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Papoea-Nieuw-Guinea kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Canberra, Australië: http://australie.nlambassade.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Papoea-Nieuw-Guinea heeft serieuze problemen met de openbare rechtsorde. Berovingen, (auto)diefstallen, gevechten en seksueel geweld komen regelmatig voor. Bij gewapende overvallen wordt regelmatig gebruik gemaakt van kapmessen en vuurwapens. Banken en pinautomaten zijn steeds vaker doelwit. Ook hebben een klein aantal gerichte kidnappingen plaatsgevonden.

Met name nederzettingen in stedelijke gebieden als Port Moresby, Lae en Mt Hagen zijn onveilig. De situatie in Port Moresby blijft gespannen na de uitspraak op 12 december 2011 van de Supreme Court dat Sir Michael Somare dient te worden benoemd tot Premier. U wordt geadviseerd de directe omgeving van de Supreme Court, Parliament House en Government House te mijden. Een verhoogd risico bestaat ook langs de snelweg tussen Lae en het vliegveld van Nadzab.

In de hooglanden lopen etnische spanningen soms uit tot (gewapende) gevechten, rellen en plunderingen. Dergelijke onrust heeft zich voorgedaan in nederzettingen en marktplaatsen van Port Moresby, Lae, Mt Hagen en andere grote dorpen in de hooglanden.

Ontraden wordt gebruik te maken van taxi’s of zogenaamde ‘public motor vehicles’ (PMV’s). Deze zijn onbetrouwbaar en het risico op beroving is groot. Aangeraden wordt om transport te regelen via het hotel of bij een goed bekendstaand autoverhuurbedrijf. Rijd in auto’s altijd met de deuren op slot en ramen omhoog. Indien u betrokken bent bij een verkeersongeluk wordt u aangeraden zo snel mogelijk politieassistentie in te roepen.

Het traditionele gebruik van ‘payback’ wordt veelvuldig toegepast in Papoea-Nieuw-Guinea. Illegale of ongepaste handelingen kunnen resulteren in buitengerechtelijke vergeldingsmaatregelen en compensatie-eisen van de betrokken partijen.

Gezien de onvoorspelbaarheid van de veiligheidssituatie wordt reizigers aangeraden extra waakzaamheid te betrachten, vooral tijdens de avonduren en ’s nachts. Tevens wordt aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden, omdat deze op gewelddadigheden kunnen uitlopen, de berichtgeving in de media te blijven volgen en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen. U wordt geadviseerd in georganiseerde groepen te reizen en niet in het donker op straat te lopen.

Bougainville
Reizigers wordt geadviseerd waakzaam te zijn in, met name het zuiden van, Bougainville. Reizen naar dit gebied kan alleen in overleg met de Bougainville Provincial Administration (+675 973 9798).
Het bergachtige gebied in centraal Bougainville rondom de oude Panguna mijn is een ‘No Go Zone’. Alle reizen worden ontraden in dit gebied. Paspoorten kunnen er worden geconfisqueerd en er zijn nauwelijks faciliteiten voor transport en toerisme.

Kokoda Track
Lokale geschillen over land en compensatie leiden soms tot dreigementen van landeigenaren om de Kokoda Track te sluiten. Als u de route wilt lopen wordt u aangeraden alleen van erkende en als goed bekendstaande tourmaatschappijen gebruik te maken.

Ongeëxplodeerde munitie uit de Tweede Wereldoorlog bevindt zich nog steeds langs de Kokoda Track, bij Milne Bay en Rabual.

Onveilige gebieden
Zie rubriek ‘Zware criminaliteit’.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen