Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Pakistan

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek 'Actualiteiten' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 16 oktober 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In Pakistan is sprake van langdurige instabiliteit, die gepaard gaat met een slechte veiligheidssituatie. Relatief rustige periodes worden opgevolgd door periodes van aanslagen en andere gewelddaden. De terroristische dreiging is al enige jaren ononderbroken hoog. Behalve terrorisme vindt er sektarisch geweld plaats. Daarnaast zijn religieuze en politieke tegenstellingen verder verscherpt en is er in het gehele land, een toename van ontvoeringen van buitenlanders. In verband hiermee worden alle niet-essentiële reizen ontraden naar geheel Pakistan.

Alle reizen worden ontraden naar Federally Administered Tribal Areas (FATA) en de gehele provincies Khyber Pakhtunkhwa (de voormalige North West Frontier Province (NWFP) en Baluchistan (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Bij essentiële reizen naar Pakistan wordt geadviseerd: 1.  waakzaamheid te betrachten, 2. een ‘low profile’ aan te nemen, 3. drukbezochte publieke plaatsen, samenscholingen, demonstraties 4. plaatsen waar veel buitenlanders komen, te mijden en 5. de berichtgeving in de lokale (Engelstalige) media te blijven volgen en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen. In Pakistan zijn anti-Amerikaanse sentimenten soms fel en wijdverbreid; die kunnen ook gevolgen hebben voor andere westerlingen.
Deel uw verblijfplaatsen en verplaatsing(en) mee aan een vertrouwenspersoon op ‘need tot know’ basis. Wees steeds in het bezit van een degelijk communicatiemiddel (mobiel of satelliettelefoon).
Reizigers die Pakistan om essentiële redenen willen bezoeken wordt geadviseerd vooraf hun reisplannen af te stemmen met de Nederlandse ambassade in Islamabad. E-mailadres: isl-ca@minbuza.nl en voor zakenlieden: isl-ea@minbuza.nl.

In heel Pakistan wordt reizen per trein ontraden omdat treinen kwetsbaar zijn voor aanslagen.

Nederlanders die tijdelijk of permanent in Pakistan verblijven wordt geadviseerd zich (indien zij dit nog niet hebben gedaan) zo spoedig mogelijk te registreren. Online registratie en/of aanvullende informatie inzake een verblijf in Pakistan kunt vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Islamabad: http://pakistan.nlembassy.org/ of ga direct naar het registratieformulier op de website.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Pakistan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Pakistan geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Seksuele handelingen met minderjarigen worden in Nederland aangemerkt als een ernstig strafbaar feit en kunnen, ook als deze plaatsvinden in het buitenland, in Nederland leiden tot strafrechtelijke vervolging.

U dient er rekening mee te houden dat consulaire bijstand buiten de grote steden veelal beperkt of niet mogelijk is.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
In Pakistan geldt een hoge dreiging van voornamelijk terroristisch en in sommige regio’s sektarisch geweld. Aangeraden wordt om drukbezochte publieke plaatsen, samenscholingen, demonstraties en plaatsen waar veel buitenlanders komen te mijden. Dit geldt ook voor de omgeving van moskeeën na het vrijdaggebed.

Er is geen aanwijzing dat de kans op aanslagen zal verminderen in de nabije toekomst. De situatie blijft uitermate instabiel en onvoorspelbaar.

Westerse belangen en personen kunnen in geheel Pakistan het doelwit zijn van terroristische aanslagen. In Pakistan bestaat het risico van bomaanslagen en aanvallen met andere vormen van explosieven alsmede handvuurwapens. Met name in hotels, clubs, restaurants, kazernes, gebedshuizen en scholen, alsook in (andere) openbare plaatsen waar veel mensen komen, is deze dreiging permanent aanwezig.

Zware criminaliteit
Verspreid door Pakistan en met name in de grote steden komen veel gewelds- en andere delicten voor in de vorm van onder meer gewapende (auto-)overvallen, roof, ontvoering, moord en explosies in openbare gelegenheden zoals markten, kantoren en openbaar vervoer. Tevens komen hier ernstige vormen van sektarisch geweld voor.

Jaarlijks vinden in Pakistan op grote schaal ontvoeringen plaats.  In toenemende mate overkomt dit ook buitenlanders. In 2011 en 2012 zijn enkele Europeanen en een Amerikaan ontvoerd; meesten hiervan zijn nog niet terecht. Gijzelaars worden soms door hun ontvoerders doorverkocht aan andere (meer politiek georiënteerde, extremistische) organisaties, mede daardoor kan een ontvoering meer dan een jaar duren.

Onveilige gebieden
Alle reizen worden ontraden naar:

  • de Federally Administered Tribal Areas (FATA, dit zijn de regio’s Khyber, Kurram, Bajaur, Mohmand, Orakzai, Noord en Zuid Waziristan),
  • geheel Khyber Phakhtunkhwa (de voormalige NWFP), waar ook Swat, Buner en Dir deel van uitmaken,
  • Baluchistan.

Ook worden alle reizen ontraden naar aangrenzende gebieden.

In 2010 en 2011 hebben acties tegen militanten door Amerikaanse ‘drones’ in het grensgebied met Afghanistan, met name in Zuid Waziristan, Khyber Phakhtunkhwa en FATA, burgerslachtoffers geëist. Als gevolg hiervan is in Pakistan de houding tegenover Amerikanen, en soms tegen westerlingen in het algemeen, negatiever geworden. Ook in 2011 hebben (zelfmoord-) aanslagen plaatsgevonden in die gebieden.

Sinds 2009 hebben verspreid door het land aanslagen plaatsgevonden op onder meer legerbases, politiebureaus, een universiteit, een vertegenwoordiging van de VN, restaurants, checkpoints, markten, een sportwedstrijd, een kantoor van een internationale n.g.o., een religieuze processie en moskeeën.
In Karachi is er geregeld gewapend geweld met dodelijke slachtoffers tussen verschillende politieke en/of religieuze groeperingen.

Op de Karakoram Highway (KKH) naar de grens met China is het doorgaand verkeer van tijd tot tijd gestremd als delen daarvan door weersomstandigheden onbegaanbaar zijn. U wordt aangeraden om de KKH tussen Islamabad en Gilgit te mijden, met name vanwege de veiligheidsrisico’s in de regio Kohistan. In de bergachtige gebieden bestaat lawinegevaar. In de noordelijke gebieden dient ook rekening te worden gehouden met periodiek opkomende spanningen tussen soennieten en sjiieten.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen