Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Oost-Timor

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en zijn alle andere rubrieken gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 16 september 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Alle niet-essentiële reizen in Oost-Timor worden ontraden
.

De algemene veiligheidssituatie in Oost-Timor is sinds enige tijd stabiel. De politieke, economische en sociale verhoudingen blijven echter breekbaar. Hierdoor kunnen zich nog plotseling en onaangekondigd lokale ongeregeldheden voordoen. In Oost-Timor aanwezige Nederlanders wordt geadviseerd demonstraties en samenscholingen te mijden.

Algemeen
De infrastructuur in Oost-Timor, in het bijzonder buiten Dili, is zeer gebrekkig. De (berg)wegen zijn van slechte kwaliteit, met name in het regenseizoen (december – april). Er is nauwelijks straatverlichting in Dili en de elektriciteit valt regelmatig uit.

Oost-Timor ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie kunt u vinden op http://earthquake.usgs.gov/.

In Oost-Timor kunnen van november tot en met april tropische cyclonen voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website van de Humanitarian Early Warning Service: www.hewsweb.org/storms/ of op de website van het lokale Meteorological Office: http://www.met.gov.fj of http://severe.worldweather.org/.

Gezondheidssituatie
De medische voorzieningen in Dili zijn beperkt en in de rest van Oost-Timor zeer beperkt. Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Oost-Timor wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Oost-Timor geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Oost-Timor seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Oost-Timor kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Oost-Timor geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Oost-Timor kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Jakarta: www.indonesie.nlambassade.org

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit

Er zijn in Dili bewapende jeugdbendes actief die overal en op elk moment kunnen opduiken en grote onrust veroorzaken. Ondanks hun hoge mobiliteit hebben de veiligheidsdiensten betrekkelijk goed zicht op de bewegingen van deze jeugdbendes en ‘martial arts’ groepen. Met het oog hierop wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

Onveilige gebieden
In en om Dili en in het grensgebied met West-Timor vinden van tijd tot tijd en vaak plotseling lokale gewelddadige incidenten plaats. Alleen reizen wordt ontraden, dus reis bij voorkeur met meerdere personen. Het is verder zeer aan te raden om te reizen met een tolk/chauffeur.

In de wateren rondom Oost-Timor komt piraterij voor. Reizigers wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten.”

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen