Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Niger

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 11 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Op 18 februari 2010 heeft er in Niger een militaire staatgreep plaatsgevonden, gevolgd door enkele mislukte pogingen om het huidige militaire bewind af te zetten. Eind januari vindt de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. De situatie is vooralsnog onvoorspelbaar.

Eind 2010 en in het begin van 2011 heeft een aantal ontvoeringen plaatsgevonden, waarbij buitenlanders het slachtoffer zijn geworden. In twee gevallen met dodelijke afloop. Het betreft hier Franse burgers. Het risico op ontvoeringen van Westerse personen blijft bestaan. (zie rubriek ‘Terrorisme’)

Vanwege de huidige veiligheidssituatie worden voor het gehele land alle niet-essentiële reizen ontraden. Ten noorden van de lijn Ayorou – Ingal – Agadez – N’Guimi worden alle reizen ontraden. (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’)

Reizigers en Nederlanders woonachtig in Niger wordt geadviseerd de berichtgeving in de media te volgen en goed geïnformeerd te blijven over recente binnenlandse ontwikkelingen en demonstraties, samenscholingen en onlusten te mijden.

Algemeen
Reizigers die voor essentiële doelen afreizen wordt geadviseerd informatie in te winnen over de laatste ontwikkelingen voordat het verblijf of doorreis definitief wordt afgesproken. Tevens wordt u geadviseerd zich goed te informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen.

Gezien de slechte veiligheidssituatie is adequate consulaire bijstand in bepaalde regio’s niet altijd mogelijk..

Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Niger wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Niger geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Niger seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Niger kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Niger geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Niger kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in (Ouagadougou, (Burkina Faso): ambassadepays-bas.bf.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Ontvoeringen door terroristische groepering AQMI (Al Qaeda in het land van de Islamitische Maghreb) of pogingen daartoe zijn recentelijk voorgekomen, ook in de hoofdstad Niamey. Het risico van nieuwe ontvoeringen van buitenlanders is hoog. U dient voorts rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Zware criminaliteit
Gewapende overvallen komen regelmatig voor. Met name tussen Agadez en Arlit, tussen Agadez en Tahoua, en in de streken Aïr en Ténéré komt naast politiek getinte gewelddadigheden ook (zware) criminaliteit voor.

Indien u per auto reist wordt aangeraden altijd de autodeuren op slot te houden, ook tijdens een stop. Voorts wordt geadviseerd geen sieraden of luxe-artikelen te dragen. Het wordt ontraden na zonsondergang te reizen.

Onveilige gebieden

- Alle reizen in het gebied ten noorden van de lijn Ayorou-Ingal-Agadez-N’Guimi -, alsmede verblijf in deze plaatsen, worden ontraden, evenals alle reizen over de weg van Zinder in de richting Tanout/Agadez.

- Alle niet essentiele reizen onder deze lijn worden afgeraden.

- Het risico op ontvoeringen is groot langs de grens van Niger met Mali, met name in de regio Azouaghali

- In steden wordt aangeraden samenscholingen en demonstraties zoveel mogelijk te mijden.

De ambassade raadt aan waakzaamheid te betrachten in verband met de mogelijkheid van berovingen en ontvoeringen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen