Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Nepal

Extra waakzaamheid betrachten

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 16 mei 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Nepal wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’). Nepal maakt een politieke en sociale transitie door die gepaard gaat met protestacties en wegblokkades, met name in sommige delen van de Terai, de vallei van Kathmandu en in Tharuhat in het uiterste westen van het land.

Politieke partijen hebben zich gecommitteerd aan voortvarende afronding van het vredesproces en spoedige vorming van een “consensus regering” (brede coalitie). Nu het proces in de laatste fase komt neemt de kans op grootschalige protestacties toe. Momenteel vinden protesten plaats in het uiterste westen en in de hoofdstad Kathmandu. De protestacties verlopen tot nu toe vreedzaam, maar een omslag naar meer gewelddadige protesten kan in de toekomst niet worden uitgesloten.

Reizigers wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten, demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de lokale media te volgen, goed geïnformeerd te blijven over de situatie ter plaatse en zich te houden aan plaatselijke verordeningen.

Algemeen
Nepal ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. De laatste zware aardbeving dateert van 18 september 2011 in de nabijgelegen Indiase provincie Sikkim. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie kunt u vinden op http://earthquake.usgs.gov/.

De moesson periode in Nepal loopt over het algemeen vanaf medio juni tot en met september en gedurende deze periode maakt dit het reizen buiten de steden en dorpen gevaarlijk. Aardverschuivingen en vallende rotsen komen vaak voor. Reizigers kunnen het weerbericht van de Nepal Meteorological Forecasting Division website raadplegen: http://www.mfd.gov.np/. Zie Natural Disasters.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Nepal wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Nepal kent geen formeel gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is verboden en kan tot hoge straffen leiden. Meer informatie kunt u vinden op http://www.drugssmokkel.nl/.

Net als in Nederland worden in Nepal seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Nepal kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Nepal geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Nederlanders die in Nepal wonen of voor langere tijd verblijven, wordt aangeraden zich te registreren bij het consulaat te Kathmandu. Toeristen wordt geadviseerd via hun reisbureau in Kathmandu of via www.netherlandsconsulate.org.np een Tourist Registration Form aan het consulaat te zenden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Nepal kunt u vinden op de website van het Nederlandse consulaat in Kathmandu: www.netherlandsconsulate.org.np.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Gevaar voor terroristisch geweld van de kant van de Maoïsten is nagenoeg verdwenen. In de Terai en Kathmandu komen, zeer sporadisch en kleinschalig, aanslagen voor, uitgevoerd door kleine splintergroeperingen van Hindu-extremisten en activisten in de Terai.

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen (zie ook de rubriek ' Onveilige gebieden').

Zware criminaliteit
Er zijn gevallen bekend dat trekkers in hun tenten worden overvallen en waarbij geweld wordt gebruikt. Er hebben incidentele gevallen van verkrachting plaats gehad. Extra waakzaamheid wordt aangeraden tijdens kampementen. Geadviseerd wordt om niet alleen te reizen in de ‘trekkingsgebieden’, maar onder begeleiding van een ervaren gids

Onveilige gebieden
In de Terai regio (zuidelijke landstrook grenzend aan India), het heuvelgebied van het uiterste oosten van Nepal (Ilam e.o.) en in het Tharuhat in het uiterste westen komen met grotere regelmatig dan elders protestacties voor van etnische groeperingen die meer autonomie eisen (Madeshis in Terai, Limbus in het oosten). Tijdens het reizen naar en door delen van deze gebieden wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten vanwege veiligheidsrisico's in verband met mogelijke onlusten en vertragingen die stakingen en wegblokkades kunnen veroorzaken. Populaire toeristische bestemmingen zoals het Chitwan National Park en de grensovergang met India (Sonauli) zijn via de weg doorgaans goed bereikbaar.

Geadviseerd wordt om niet alleen te reizen in de ‘trekkingsgebieden’, maar onder begeleiding van een ervaren gids. Reizigers wordt geadviseerd zich via lokale reisorganisaties te informeren over de condities en veiligheidssituatie in specifieke trekkingsgebieden alvorens af te reizen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen