Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Myanmar (Birma)

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 2 mei 2012

Nog steeds geldig op 14 juni 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Myanmar wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

In Myanmar worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar de grensgebieden en de conflictgebieden, in het bijzonder de staat Kachin (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Myanmar heeft elk jaar in de periode van april tot en met oktober een verhoogd risico op cyclonen met kans op overstromingen en landverschuivingen. Cycloon Giri trof Myanmar op 22 oktober 2010 en veroorzaakte hevige schade in Noord Rakhine State. Cycloon Nargis trof Myanmar in mei 2008 in de Irrawaddy delta waarbij 130.000 dodelijke slachtoffers vielen. De schade toegebracht aan de infrastructuur naar aanleiding van beide natuurrampen is nog altijd niet geheel hersteld. Hetzelfde geldt voor gebouwen en wegen in Shan State die op 24 maart 2011 werd getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de aardbeving lag in Tachilek district in het oostelijke deel van Shan State.

Algemeen
In de periode van juni tot november kan het regenseizoen leiden tot overstromingen en verkeersproblemen. Alvorens te reizen binnen Myanmar in deze periode wordt u geadviseerd u vooraf goed te laten informeren door uw reisbureau, hotel en/of de lokale autoriteiten over de laatste ontwikkelingen en hun aanwijzingen en de lokale weerberichten te volgen.

Myanmar maakt momenteel een politieke transitie door met een nieuwe regering geleid door president Thein Sein. Er is een groot aantal stappen gezet door de regering in een proces van normalisering en democratisering dat loopt tot de verkiezingen van 2015, waaronder de succesvol verlopen tussentijdse verkiezingen van 1 april 2012. Ter ondersteuning van het hervormingsproces besloot de EU de sancties tegen Myanmar voor 12 maanden op te schorten, met uitzondering van het wapenembargo en het embargo op goederen die gebruikt kunnen worden voor interne repressie.
U wordt geadviseerd er rekening mee te houden dat het uiten van (openbare) kritiek op het regime grote risico’s met zich meebrengt en onder andere langdurige gevangenisstraffen tot gevolg kan hebben, ook voor buitenlanders. U wordt geadviseerd demonstraties en samenscholingen te allen tijde te mijden, geen foto’s en/of filmopnames te maken van militairen, politie of demonstraties en de berichtgeving in de internationale media te blijven volgen.

Vliegen met de lokale luchtvaartmaatschappij Myanmar Airways (niet te verwarren met Myanmar Airways International) wordt ontraden, aangezien de laatste jaren enkele ongevallen met toestellen van deze maatschappij hebben plaatsgevonden.

Gezondheidssituatie
De plaatselijke medische infrastructuur is zeer gebrekkig. In geval van een ernstig ongeval of medische complicaties wordt evacuatie naar Thailand geadviseerd. U wordt geadviseerd hier rekening mee te houden bij het afsluiten van een reisverzekering.
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Myanmar wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In Myanmar is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Seksueel contact tussen buitenlanders en de plaatselijke bevolking is verboden indien niet kan worden aangetoond dat het een huwelijk betreft. Net als in Nederland worden in Myanmar seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Myanmar kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Myanmar geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Er is geen Nederlandse ambassade in Myanmar gevestigd. Nederlanders kunnen zich in voorkomende gevallen voor consulaire bijstand tot de Duitse ambassade in Yangon wenden (9 Bogyoke Aung San Museum Road, Yangon – Tel: +95-1-548951/3), website www.rangun.diplo.de.
Houdt u er rekening mee dat gezien de toegangsbeperkingen – ook voor ambassademedewerkers – tot bepaalde gebieden, consulaire assistentie in noodgevallen niet altijd direct mogelijk zal zijn.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Myanmar als ook het registreren van uw verblijf wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Thailand te Bangkok: http://thailand.nlambassade.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Onveilige gebieden
Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar: 
- de staat Kachin, in het noorden van Myanmar. Hier zijn al geruime tijd gevechten gaande tussen het leger en gewapende etnische groepen.
- de Thais-Myanmarese grens, waar ondanks recent gesloten overeenkomsten over het staken van vijandigheden de kans blijft bestaan op schermutselingen tussen het Myanmarese leger en gewapende etnische groepen waardoor grensovergangen tussen beide landen gesloten kunnen zijn.
- het Noordelijke grensgebied. Het is hier onveilig vanwege etnische conflicten maar ook vanwege aldaar opererende drugsbende’s. Dit geldt in het bijzonder voor de streek ten noorden van Thailand bij Shan state (Mae Sai/Tachilek, de Gouden Driehoek). Het (ter plaatse) inwinnen van actuele informatie wordt aangeraden.

Onontplofte explosieven en landmijnen komen vooral voor in de grensgebieden.

 

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen