Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Marokko

Extra waakzaamheid betrachten

In dit reisadvies is de rubriek 'Actualiteiten' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 19 september 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten

In verband met de spanningen in de regio wordt reizigers aangeraden bij een bezoek aan en verblijf in Marokko waakzaamheid te betrachten. De recent op You-tube geplaatste film, die beledigend is voor Moslims, kan mogelijk leiden tot onrust. Reizigers wordt mede hierom aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de (lokale) media te volgen en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen. Tevens wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten op toeristische plaatsen en andere plaatsen waar veel mensen bijeenkomen (zie rubrieken ‘Terrorisme’ en ‘Zware criminaliteit’).

Er is momenteel veel sociaal-economische onrust in Marokko met demonstraties en stakingen die overal in het land plaatsvinden. Vooral in minder ontwikkelde gebieden lopen de demonstraties en stakingen regelmatig uit op gewelddadige confrontaties met ordetroepen.
Reizigers wordt aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de (lokale) media te volgen en zich te informeren over de actuele ontwikkelingen. 
Tevens wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten op toeristische plaatsen en andere plaatsen waar veel mensen bijeenkomen (zie rubrieken ‘Terrorisme’ en ‘Zware criminaliteit’).

Algemeen
Gezondheidssituatie
De kwaliteit van de medische voorzieningen buiten de grote steden is pover. Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Marokko wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Marokko geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl

U dient ook bijzonder voorzichtig te zijn als u tijdens de reis naar Marokko of tijdens de oversteek vanuit Spanje wordt benaderd met het verzoek een pakje mee te nemen, of even op te passen op een stuk bagage.

Net als in Nederland worden in Marokko seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Marokko kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Marokko geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Marokko kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Rabat: http://marokko.nlambassade.org. Zo nodig wordt ook informatie verspreid via de Facebook-pagina van de Nederlandse ambassade: http://www.facebook.com/PaysBas.Rabat.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen (en de laatste tijd vooral ook in de Sahel-regio). Ook in Marokko, waar in 2003, 2007 en 2011 terroristische aanslagen plaatsvonden, wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten op toeristische plaatsen en andere plaatsen waar veel buitenlanders samenkomen vanwege een muzikaal, cultureel, sport- of ander evenement.

Zware criminaliteit
U dient zich ervan bewust te zijn dat u, op volkomen onverwachte momenten, benaderd kunt worden door personen die u op slinkse en geraffineerde wijze vragen mee te werken aan grensoverschrijdende smokkel van zowel drugs als mensen. Op beide vormen van smokkel staan hoge vrijheidsstraffen gecombineerd met zeer hoge boetes.

Bij een bezoek aan Marokko wordt u - ondanks mogelijk zichtbare aanwezigheid van lokale veiligheidsmaatregelen - aangeraden waakzaam te zijn. In toeristische gebieden, m.n. Marrakech, is het afgelopen jaar de (soms gewelddadige) kleine criminaliteit toegenomen. 

Onveilige gebieden
Indien u van Marokko naar Mauritanië en vice-versa wilt reizen, dient u de kustroute te volgen die loopt door de Westelijke Sahara van Laayoune via Dhakla naar Noadhibou (Mauritanië). Onder geen beding mag van deze reisroute worden afgeweken, omdat in dit gebied mijnenvelden zijn.

Daarnaast is het raadzaam, indien u gaat reizen per auto of motor in de zuidelijke grensgebieden en/of in de Westelijke Sahara, om de reisadviezen voor Algerije en Mauritanië door te nemen en zich ook goed te informeren over de meest recente ontwikkelingen in deze regio’s vanwege de terreurdreiging.

Daar de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara internationaal niet wordt erkend en Nederland ter plaatse geen diplomatieke vertegenwoordiging heeft, kan in dit gebied maar beperkte bijstand worden verleend aan Nederlanders in nood.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen