Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Mali

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn alle rubrieken gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 17 augustus 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

 

Actualiteiten

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden te weten het noorden van Mali boven de lijn van Nioro-Niono en Djenné, alsmede het grensgebied met Mauritanië onder deze lijn (zie verder onveilige gebieden).

Het noorden van Mali is bezet door meerdere - vaak rivaliserende - rebellengroepen. Naast mogelijk oorlogsgeweld bestaat tevens het voortdurende risico van terroristische aanslagen en ontvoeringen

Alle niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden te weten het zuiden van Mali onder de lijn Nioro-Niono en Djenné m.u.v. het grensgebied met Mauritanië.

Sinds de staatsgreep van 22 maart 2012 is een transitieregering in functie. Op dit moment is er sprake van een onzekere politieke- en veiligheidssituatie.

 Het is van belang dat uitsluitend uiterst noodzakelijke reizen worden ondernomen. Daarbij wordt aangeraden in konvooi te reizen en zowel de plaatselijke autoriteiten als de Ambassade te informeren over de reis. Alle andere niet uiterst noodzakelijke reizen zoals bv toeristische (rond) reizen worden ontraden.

 Ook in het zuiden is een voortdurende dreiging van terroristische aanslagen en ontvoeringen die gericht zijn op westerlingen. Daarom wordt geadviseerd uit de buurt te blijven van demonstraties of samenscholingen die uit de hand kunnen lopen. Er dient rekening te worden gehouden dat Bamako wordt beschouwd als een stad met een verhoogd veiligheidsrisico vanwege de concentratie van ambassades, internationale organisaties en internationale scholen, de mogelijke doelwitten voor terroristische aanslagen en ontvoeringen.

 Nederlanders die in Mali verblijven, worden geadviseerd politieke ontwikkelingen goed te volgen. U wordt geadviseerd om - indien u dit nog niet heeft gedaan - uw verblijf in Mali, alsmede uw al dan niet tijdelijke vertrek uit het land, te melden bij de Nederlandse ambassade in Bamako: website http://mali.nlambassade.org/  Registratie is mogelijk via het online registratieformulier op de website en afmelden via e-mailadres bam@minbuza.nl.

 Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventueel benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Mali wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Net als in Nederland worden in Mali seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Mali kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Mali geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

 Sinds april 2012 verblijven terroristische groeperingen en hun leiders openlijk in steden in het noorden van Mali. Er wordt tussen rebellengroeperingen en terroristische organisaties samengewerkt in de uitoefening van de macht in Noord-Mali. Er is ook sprake van onderlinge rivaliteit, die tot geweldsuitbarsting kan leiden.

 De terroristische groepering AQIM heeft bases in het onherbergzame noorden van Mali. De activiteiten van deze organisatie vinden plaats in het Sahel gebied van Mauritanië, Burkina Faso, Mali en Niger. Het gaat daarbij om ontvoeringen en overvallen/berovingen. De AQIM acties zijn vooral gericht tegen Westerlingen.

 Daarnaast dient u zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Onveilige gebieden

 In dit reisadvies wordt onderscheid gemaakt tussen het noorden en het zuiden van Mali. Als scheidingslijn tussen het noorden en zuiden wordt de lijn gehanteerd van Nioro - Niono en Djenné .

 Naar het zuiden van Mali worden alle niet essentiële reizen ontraden. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het grensgebied met Mauritanië als bijzonder onveilig gebied wordt beschouwd en naar deze regio alle reizen worden ontraden. In de zuidelijke regio van Mali dient rekening te worden gehouden met een snelle verandering in de politieke- en veiligheidssituatie.

 Het is daarom van belang dat uitsluitend uiterst noodzakelijke reizen worden ondernomen. Daarbij wordt aangeraden in konvooi te reizen en zowel de plaatselijke autoriteiten als de Ambassade te informeren over de reis. Alle andere niet uiterst noodzakelijke reizen zoals toeristische (rond) reizen worden in deze regio ontraden.

 Ook in het zuiden is een voortdurende dreiging van terroristische aanslagen en ontvoeringen die gericht zijn op westerlingen. Daarom wordt geadviseerd uit de buurt te blijven van demonstraties of samenscholingen die uit de hand kunnen lopen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat Bamako wordt beschouwd als een stad met een verhoogd veiligheidsrisico vanwege de concentratie van ambassades, internationale organisaties en internationale scholen die mogelijk doelwitten voor terroristische aanslagen en ontvoeringen zijn.

Aangeraden wordt over adequate communicatiemiddelen en contactgegevens te beschikken tijdens het reizen.

 In verband met de gebrekkige verkeersveiligheid geldt dat reizen na zonsondergang zowel met openbaar vervoer als met privé vervoer voor geheel Mali wordt ontraden.

 

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen