Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Madagaskar

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Zware criminaliteit' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 15 december 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
De huidige president Andry Rajoelina heeft begin 2009 met behulp van het leger een niet constitutionele machtsovername gepleegd. De zittende regering wordt door de internationale gemeenschap niet erkend.

Het normale leven is sindsdien maar gedeeltelijk hersteld en de politieke en sociale crisis is niet opgelost. Demonstraties, ook met gebruik van geweld en criminaliteit (steeds meer gewapend en gewelddadig), maken de situatie in sommige steden bepaald gevaarlijk. Momenteel is sprake van onrust binnen het leger. De mogelijkheid van en/of poging tot een militaire coup kan niet worden uitgesloten. De veiligheidssituatie kan plotseling verslechteren.

Reizigers in en naar Madagaskar wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten, demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich goed te informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen (zie rubrieken 'Zware criminaliteit' en 'Onveilige gebieden').
Het wordt afgeraden ’s avonds de deur uit te gaan of te reizen.

Algemeen
Het cycloonseizoen loopt van januari tot en met maart. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com of www.nhc.noaa.gov.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Madagaskar wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Madagaskar seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Madagaskar kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Madagaskar geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Nederlanders die tijdelijk of permanent in Madagaskar verblijven wordt aangeraden zich te laten registreren bij de Nederlandse consul in Antananarivo: consul.nl@moov.mg en/of bersia@moov.mg met een cc aan de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam: dar-ca@minbuza.nl.

Voor algemene reisinformatie wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Er is een sterkte toename van gewelddadige (gewapende) berovingen in zowel Antananarivo als in alle andere grote steden in Madagaskar.

Aangeraden wordt na zonsondergang niet meer op straat te gaan, geen opzichtige sieraden en/of horloges te dragen en niet veel contant geld bij u te hebben, omdat men dan een groter risico loopt bestolen te worden. Berovingen en gewapende overvallen komen ‘s nachts wel eens voor op doorgaande wegen.

Onveilige gebieden
Piraterij is niet alleen een bedreiging meer voor de kust van Somalië. Piraten zakken steeds verder zuidelijk op de Indische Oceaan en kunnen ook rond Madagaskar een dreiging vormen voor zowel de commerciële vaart als voor particuliere zeiljachten. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen