Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Macedonië

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies is de rubriek  'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 13 maart 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Voor reizen in Macedonië dient u waakzaamheid te betrachten.

Algemeen
Er blijven spanningen bestaan tussen de etnisch-Macedonische en etnisch-Albanese bevolkingsgroepen. Geadviseerd wordt om demonstraties en samenscholingen te mijden.

Macedonië ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators. Indien de verbindingen met het buitenland zijn verbroken, wordt geadviseerd contact met de Nederlandse ambassade te Skopje op te nemen (tel. 00-389-2-3109250; e-mail: sko@minbuza.nl).

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Macedonië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of bijvoorbeeld de websites, www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/venw te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Macedonië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Macedonië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Macedonië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

De Nederlandse ambassade te Skopje heeft een aantal reistips opgesteld, die u kunt vinden op de website: http://macedonia.nlembassy.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient echter rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Bij reizen in het grensgebied met Kosovo ten noorden van de lijn Tetovo-Skopje-Kumanovo, alsmede het grensgebied met Albanië tussen Struga en Tetovo, dient waakzaamheid te worden betracht. Aangeraden wordt in deze gebieden op de hoofdwegen te blijven en bij voorkeur niet na zonsondergang te reizen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen