Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Libië

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', ‘Algemeen’ en ‘Onveilige gebieden’ gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 28 augustus 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten

Alle niet-essentiële reizen naar de stad Tripoli worden ontraden.

Alle reizen buiten Tripoli alsmede transitreizen worden ontraden, vanwege onvoorspelbare veiligheidssituatie en de mogelijkheid van gewelddadige incidenten.

Alle in Libië verblijvende Nederlanders worden geadviseerd zich bij de ambassade te registreren via de website: http://libie.nlambassade.org/.

Algemeen
De enige landgrensposten waar Europese reizigers Libië over de weg in en uit kunnen gaan zijn Ras Ajdir, aan de kust bij de Libisch-Tunesische grens, en Al Burdi/Amsaad, aan de kust bij de Libisch-Egyptische grens.

Het fotograferen van geüniformeerde personen, openbare gebouwen, militaire objecten en moskeeën is verboden.

In Libië bestaat geen enkele mogelijkheid om terug te vallen op overheidsinstanties/politie in geval zich gewelddadige incidenten voordoen. 

Gezondheidssituatie
Op dit moment zijn als gevolg van de gewelddadigheden in Libië de medische voorzieningen uiterst beperkt. Medicijnen en verbandmiddelen zijn schaars. Ziekenhuizen en klinieken functioneren, maar onder moeilijke omstandigheden.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Libië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Net als in Nederland worden in Libië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Libië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Libië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In tegenstelling tot Nederland kent Libië geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge gevangenisstraffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Homoseksualiteit is in Libië strafbaar. U wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Libië kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Tripoli: http://libie.nlambassade.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Zie rubriek ‘Actualiteiten’.

Onveilige gebieden
Alle reizen buiten Tripoli worden ontraden
. In vrijwel alle delen van Libië bestaat de kans op incidenten vanwege het wijdverspreide wapenbezit.

Incidenten (politiek, religieus etc.) kunnen aanleiding zijn voor gewelddadigheden, met dodelijke afloop. In sommige steden (Benghazi, Misrata) vormen buitenlanders doelwit van geweld.

 

 

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen