Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Libanon

Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Zware Criminaliteit' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 24 augustus 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten

Spanningen in Libanon kunnen snel oplopen. Daar zijn binnenlandse redenen voor, zoals de religieuze tegenstellingen in het land, de slechte leefomstandigheden binnen de Palestijnse kampen en de aanklachten van het Speciaal Tribunaal voor Libanon. Maar ook de ontwikkelingen in Syrië en de gespannen verhoudingen met Israël kunnen een rechtstreekse uitwerking hebben op de veiligheidssituatie in Libanon.

Er bestaat een risico dat in Libanon geweld uitbreekt. De veiligheid kan plotseling en snel verslechteren. Incidenten die eerst plaatselijk van karakter zijn kunnen zich snel uitbreiden naar een groter gebied. Als geweldsincidenten zich voordoen, dan kunnen deze in het gehele land gevolgen hebben voor de persoonlijke veiligheid en mobiliteit. Wegen, grenzen, de luchthaven en zeehavens kunnen zonder vooraankondiging geblokkeerd raken. Demonstraties kunnen leiden tot blokkering van de toegangswegen tot de stad en het vliegveld. Reizigers kunnen het risico lopen om verzeild te raken in geweldsincidenten dan wel op de verblijfplaats vast te komen zitten en/of het land niet te kunnen verlaten.

De ontwikkelingen in Syrië hebben een negatieve invloed op de veiligheidssituatie in Libanon. Vooral in gebieden met een grote soennitische gemeenschap kunnen de spanningen hoog oplopen, vooral rond het vrijdaggebed. Met name in Tripoli laaien gevechten tussen verschillende gemeenschappen regelmatig op. Brandpunt van de onrust zijn de wijken Bab al Tabbaneh en Jabal Mohsen. Alle reizen vanuit Libanon naar Syrië worden ontraden (zie het reisadvies Syrië).

Medio 2011 hebben vooral in de Bekaa-vallei een aantal incidenten en ontvoeringen plaatsgevonden, waarbij ook buitenlanders het doelwit waren. (zie rubriek ‘Zware criminaliteit’). In augustus 2012 hebben voor- en tegenstanders van het regime in Syrië wederzijds vermeende aanhangers ontvoerd in Syrië en Libanon.

Bij zowel de autoriteiten en de diverse bewakings- en ordediensten alsook onder de bevolking zelf is als gevolg van mogelijke politieke spanningen sprake van een sterk verhoogde alertheid op mogelijke bedreigingen voor de openbare orde en veiligheid. Gedrag van bezoekers dat wordt gezien als dreiging voor de veiligheid van de staat of personen kan tot serieus onderzoek inclusief aanhouding leiden. Dat kan al gelden voor het maken van foto’s van overheidsgebouwen, politieagenten, militairen en/of milities.

Libanon is formeel nog in staat van oorlog met Israël. Volgens de Libanese wet is elk contact met Israël verboden. Dat geldt ook voor telefoonverkeer en andere vormen van communicatie (skype, facebook, twitter). Dit wordt nauwlettend gemonitord door de Libanese veiligheidsdiensten.

Reizigers wordt geadviseerd goed geïnformeerd te blijven over de actuele politieke ontwikkelingen, extra waakzaamheid te betrachten en samenscholingen en demonstraties te mijden. Tevens wordt reizigers geadviseerd zich te laten registreren bij de Nederlandse ambassade in Beiroet: bei-ca@minbuza.nl, en informatie op de website van de ambassade te volgen http://libanon.nlambassade.org. Het telefoonnummer buiten kantooruren voor consulaire noodgevallen is 00 961 70 189 389.

Alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden in Libanon (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Algemeen
Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Libanon wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Libanon geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge gevangenisstraffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Libanon seksuele contacten met minderjarigen (< 21 jaar) aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Libanon kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Libanon geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie over een verblijf in Libanon kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Libanon: http://libanon.nlambassade.org

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Als gevolg van de politieke instabiliteit is het risico op bomaanslagen in Libanon reëel. Bomaanslagen in de afgelopen jaren waren niet alleen gericht tegen Libanese politici maar vonden ook plaats in publieke ruimte. In het verleden vonden specifiek tegen Westerse doelen gerichte aanslagen of onlusten plaats.

Zware criminaliteit
Sinds medio 2011 hebben vooral in de Bekaa-vallei een aantal incidenten en ontvoeringen plaatsgevonden. Doelwit hiervan zijn vooral Libanezen, maar ook buitenlanders kunnen een doelwit zijn. In augustus hebben leden van de Moqdad-clan in heel Libanon vermeende aanhangers van de Syrische oppositie ontvoerd als wisselgeld voor de verdwijning van een familielid in Syrië. Ontvoeringen kunnen zowel een politieke als criminele achtergrond hebben.

Onveilige gebieden
Alle niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar:
- de Bekaa-vallei, met uitzondering van de hoofdweg van Beiroet naar Baalbek en de opgravingen in Baalbek zelf;
- de Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon in verband met de veiligheidssituatie in en rond deze kampen;
- het gebied tussen de Litani-rivier en de grens met Israël, vanwege de constante spanning in dat gebied;
- de stad Tripoli vanwege de actuele ongeregeldheden; en
- het gehele grensgebied van Libanon met Syrië in verband met Syrische militaire operaties langs de Libanees-Syrische grens. Reizigers wordt daar bovendien geadviseerd rekening te houden met het feit dat de grens niet altijd duidelijk gemarkeerd is.

Bij reizen in en naar de Bekaa-vallei dient extra voorzichtigheid in acht genomen te worden in en om Hermel, Brital, Ersal, Majdel Anjar en Anjar en aan de Syrische grens gelegen plaatsen. Tevens wordt u geadviseerd in de Bekaa-vallei op de hoofdwegen te blijven, ook bij Masnaa, de grensovergang naar Syrië. Als toegang naar de Bekaa-vallei wordt u geadviseerd alleen gebruik te maken van de hoofdverbindingsweg van Beiroet richting Damascus. Het gebruik van andere doorgangswegen door de bergen naar de Bekaa-vallei wordt ontraden

Buitenlanders die het gebied tussen de Litani-rivier en de grens met Israël willen bezoeken hebben voorafgaande toestemming nodig van de Libanese militaire autoriteiten. In dit gebied gaat een groot gevaar uit van de aanwezigheid van niet-geëxplodeerde clusterbommen en mijnen indien u de doorgaande wegen verlaat.  

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen