Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Laos

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies is de rubriek ' Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen en verblijf in Laos dient men waakzaamheid te betrachten (zie ook de rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Algemeen
In Laos vallen relatief veel dodelijke verkeersslachtoffers. Reizigers worden ontraden om na zonsondergang over de weg te reizen. Ook wordt het ontraden om per speedboot over de Mekong te reizen.

Geadviseerd wordt waakzaam te zijn, in het bijzonder in Vang Vieng. Ongelukken –met soms dodelijke slachtoffers tot gevolg– tijdens watersportactiviteiten zoals tuben, raften en kajakken, komen relatief vaak voor. Daarnaast bieden sommige bars en restaurants in Vang Vieng eten en drinken aan dat verdovende middelen of andere onbekende ingrediënten kan bevatten, meestal aangeduid met ‘happy’ of ‘special’.

Gezondheidssituatie
De plaatselijke medische infrastructuur is zeer gebrekkig. Ingeval van een zwaar ongeval of een medische complicatie wordt evacuatie naar Thailand geadviseerd. U wordt geadviseerd hiermee rekening te houden bij het afsluiten van een reisverzekering. Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Laos wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Laos seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Laos kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Laos geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In tegenstelling tot Nederland kent Laos geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Er is geen Nederlandse ambassade in Laos is gevestigd. Nederlanders kunnen zich richten tot het Honorair Consulaat.

Honorair Consulaat
Bezoek adres: SNV office, Nongbone Road, Vientiane, Lao PDR
Postadres: P.O. Box 9781, Vientiane, Lao PDR
Telefoon: +856 21 413290 of 413291
Noodtelefoon: +856 20 5529787
Fax: +856 21 414068
E-mail: nederlandsconsulaatlaos@gmail.com

Of contact opnemen met de Nederlandse ambasade in Thailand te Bangkok via e-mail: ban-ca@minbuza.nl of http://thailand.nlambassade.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit

Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Onontplofte explosieven en landmijnen komen met name voor in de Xien Khouang provincie (Vlakte der Kruiken) en langs de grens van Laos met Vietnam (Ho Chi Minh Trail).

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen