Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Kazachstan

Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken  'Actualiteiten' , 'Algemeen' , 'Terrorisme'  en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 22 december 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Voor verblijf en reizen in Kazachstan dient u waakzaamheid te betrachten.

Extra waakzaamheid is geboden bij het reizen via Aktobe. Na een zelfmoordaanslag op het gebouw van de veiligheidsdienst in mei vond in juli 2011 een gewapend treffen plaats tussen autoriteiten en een gewapende groepering.

In de afgelopen periode heeft zich een aantal aanslagen voorgedaan, die door de autoriteiten als terroristisch zijn gekwalificeerd. In vrijwel alle gevallen waren de aanslagen gericht op veiligheidsdiensten en politiefunctionarissen (zie rubriek Terrorisme).

Niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden; t.w Mangistau (Zhanaozen, Shetle en Aktau). Hier hebben zich recent (eind december 2011) ongeregeldheden voorgedaan. (zie rubriek Onveilige gebieden). Indien u toch naar deze gebieden afreist raden wij u aan zich van te voren op de hoogte stellen van de actuele situatie, (massa)bijeenkomsten te mijden en alleen indien noodzakelijk de straat op te gaan.

Algemeen
Kazachstan ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen, met name in het zuiden. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie kunt u vinden op http://earthquake.usgs.gov/ .

In verband met de uitgestrektheid van Kazachstan is consulaire bijstand vaak op korte termijn niet beschikbaar.

Gezondheidssituatie
De medische voorzieningen in de meeste delen van het land zijn zeer beperkt, vooral buiten de hoofdstad Astana, de stad Almaty en enkele andere steden. Het wegennetwerk is over het algemeen in slechte staat, wat betekent dat een medische evacuatie een tijdrovende en kostbare zaak kan zijn

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Kazachstan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd in Kazachstan. Bedreigingen, beledigingen en geweld tegen de LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) gemeenschap komen voor. U wordt geadviseerd hiermee rekening te houden bij uw opstelling en uitingen.

In tegenstelling tot Nederland kent Kazachstan geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in, gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Kazachstan seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Kazachstan kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Kazachstan geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Kazachstan kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in Astana: http://kazachstan.nlambassade.org

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen. In 2011 heeft zich een aantal aanslagen voorgedaan, die door de autoriteiten als terroristisch zijn gekwalificeerd. In vrijwel alle gevallen waren de aanslagen gericht op veiligheidsdiensten en politiefunctionarissen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden; t.w Mangistau (Zhanaozen, Shetle en Aktau). Hier hebben zich eind december 2011 ongeregeldheden voorgedaan. Indien u toch naar deze gebieden afreist raden wij u aan zich van te voren op de hoogte stellen van de actuele situatie, (massa)bijeenkomsten te mijden en alleen indien noodzakelijk de straat op te gaan.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen