Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Jemen

Alle reizen worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek  'Actualiteiten'  gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 mei 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Wegens politieke onrust in het gehele land, een verhoogd risico van terroristische aanslagen, een permanent hoog gijzelingsrisico en oplaaiende tribale ongeregeldheden die gepaard gaan met vuurgevechten, mortier aanvallen en bombardementen worden alle reizen naar Jemen ontraden.

De Nederlandse ambassade in Sana’a, Jemen is op 14 november 2011 heropend. Vanwege de beperkte bezetting worden tot nader order geen consulaire werkzaamheden verricht.

Er kan een grote schaarste ontstaan in levensmiddelen en brandstof.

Alle in Jemen verblijvende Nederlanders wordt dringend geadviseerd het land op zo kort mogelijke termijn te verlaten via de reguliere, commercieel beschikbare vluchten..

Nederlanders wordt uitdrukkelijk geadviseerd (indien zij dit nog niet hebben gedaan) hun verblijf in Jemen, alsmede hun al dan niet tijdelijke vertrek uit het land te melden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag via dcm-ca-re@minbuza.nl en de ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

U wordt geadviseerd samenscholingen en demonstraties te mijden en niet over land te reizen. De veiligheidssituatie in Jemen staat onder druk en kan in korte tijd wijzigen.

In het gehele land kunnen tegen de Jemenitische overheid en incidenteel ook op westerse doelen gerichte aanvallen plaatsvinden, die verband kunnen houden met het conflict in het noorden (Sa’ada) en het zuiden van het land (gouvernementen Abyan, Dhale, Aden en Lahj) en/of Al Qaeda. Vrijwel dagelijks vinden er aanslagen en schietincidenten plaats tussen politie en leger en Ansar Allah (=Huthi’s), Al-Hirak al-Janubi (= Southern Movement), Al-Qaeda strijders en tribale strijders, waarbij doden en gewonden vallen.

Daarnaast vonden in het recente verleden met enige regelmaat ontvoeringen van buitenlanders plaats.

Algemeen
In Jemen vinden geregeld vuurgevechten plaats tussen lokale stammen, families en de autoriteiten. Mede om deze reden kunnen de autoriteiten beperkingen opleggen aan reizen over de weg in onveilig geachte gebieden.

In een aantal gebieden werden tijdens de burgeroorlog van 1994 mijnen gelegd die nog lang niet allemaal in kaart gebracht en opgeruimd zijn. Mede daarom dient men op de doorgaande wegen te blijven en hier slechts onder begeleiding van een erkend reisbureau of ervaren gids van af te wijken.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Jemen wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen

Net als in Nederland worden in Jemen seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Jemen kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Jemen geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Zware criminaliteit
Zie rubriek ‘Actualiteiten’.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Gelet op de spanningen in de regio en het verhoogd risico van terroristische aanslagen Dit geldt in het bijzonder bij bezoek aan openbare gelegenheden die door buitenlanders worden bezocht, zoals hotels, restaurants, winkelcentra en toeristische bezienswaardigheden en gelegenheden die geassocieerd kunnen worden met Amerikaanse of Britse belangen.

Onveilige gebieden
De zeegebieden rond Jemen, zoals de Golf van Aden en delen van de Rode zee, zijn berucht vanwege piraterij. Reizen per pleziervaartuig, zoals zeilschepen, wordt ten sterkste ontraden

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen