Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Jamaica

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies is de rubriek  'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 26 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten

In Jamaica wordt aangeraden in en rond Kingston waakzaamheid te betrachten.

Tevens wordt aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden.

Algemeen
In Jamaica kunnen van juni tot november tropische stormen en orkanen voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en –bij georganiseerde (toeristische) reizen- goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com of www.nhc.noaa.gov.

Aangeraden wordt in Jamaica alleen taxi’s te gebruiken die door de Jamaica Tourist Board zijn goedgekeurd en worden beheerd door de Unie van Jamaica Travellers Association (JUTA) of gebruik te maken van taxi’s die door het hotel zijn geregeld en alleen voor uzelf (dus niet gedeeld wordt met andere passagiers) bestemd is. Deze taxi’s zijn verzekerd en taxi’s voorzien van een roze sticker met JTB op de voorruit zijn tevens officieel erkend door de toeristische autoriteiten.
Ook voor uw reis naar of van de luchthaven wordt aangeraden gebruikt te maken van een officiële ‘JUTA’-taxi of een taxi aanbevolen door uw hotel of luchthaven.
Als u een auto gebruikt wordt u aangeraden alleen bij daglicht te rijden, geen vreemden mee te nemen, autodeuren te vergrendelen en ramen gesloten te houden.

Ongelukken op de weg –met dodelijke slachtoffers tot gevolg - komen relatief vaak voor. Een groot deel van het wegennet wordt slecht onderhouden, de bewegwijzering is niet optimaal en op het platteland zijn de wegen smal, kronkelig en slecht verlicht. Optimale voorzichtigheid is vereist. In geval van nood kunt u in Jamaica 119 bellen voor de politie en 110 voor een ambulance U wordt aangeraden ’s nachts niet per bus te reizen.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Jamaica wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Jamaica geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge gevangenisstraffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Jamaica seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Jamaica kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Jamaica geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor homoseksuele relaties bestaat onder de bevolking van Jamaica geen of weinig begrip. U wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.
Jamaica ressorteert onder de Nederlandse Ambassade te Havanna en aanvullende informatie inzake een verblijf in Jamaica kunt u vinden op de website: http://cuba.nlambassade.org/.

In dringende gevallen kunt u ook contact opnemen met het Honorair Consulaat Jamaica, Consul (Honorair) : Robert A. Cartade
c/o Selective Homes Limited
1st Floor, Building Number 3
17, Ruthven Road
Kingston 10
Kingston
Tel.: +1 876 7541248, Fax : +1 876 7542357
e-mail: netherlandsconsul.jm@cwjamaica.com

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Zware criminaliteit
In Jamaica, met name in de hoofdstad Kingston en directe omgeving, is een hoge mate van criminaliteit en geweld aanwezig. Geadviseerd wordt geen weerstand te bieden bij een poging tot diefstal. Het motief voor de meeste aanvallen op toeristen is diefstal. Draag daarom geen opvallende sieraden en grote hoeveelheden contant geld bij u. Bewaar zoveel mogelijk uw kostbaarheden, geld en paspoorten in het hotelkluisje. Frequent dezelfde plaats bezoeken (bijvoorbeeld restaurants buiten de hotelressorts) maakt u een doelwit voor dieven. Vermijd grote menigten, openbare manifestaties, demonstraties en samenscholingen. Al dan niet gewelddadige openbare orde incidenten en demonstraties kunnen voorkomen in Kingston, Spanish Town en Montego Bay.

Straatbendes, geweld en schietpartijen zijn meestal gecentreerd in de binnenstad, met inbegrip van West Kingston, Grant’s Pen, August Town, Harbour View, Spanish Town en bepaalde delen van Montego Bay (niet in het hotelressort gebied). De meeste hotels en ressorts zijn goed bewaakt.

In Kingston en directe omgeving komt met name moord veelvuldig voor. Meestal is het geweld tegen de eigen bevolking gericht.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Onveilige gebieden
Het openbaar vervoer in de hoofdstad Kingston is onveilig en daarom is het raadzaam hier geen gebruik van te maken. Ook wordt geadviseerd zich niet in de armere wijken in de steden te begeven. Hoewel de Jamaicaanse regering een systeem van mobiele politiepatrouilles heeft, bestaat er een verhoogd risico als u alleen loopt in geïsoleerde gebieden of op verlaten stranden, ook bij daglicht.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen