Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Ivoorkust

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 4 september 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
De afgelopen jaren hebben zich in geheel Ivoorkust uitbarstingen van geweld voorgedaan, waarbij ook buitenlanders het doelwit vormden. De uitslag van de presidentsverkiezingen van november 2010 was aanleiding tot een lange periode van onrust en geweld tussen aanhangers van de huidige president Ouattara en uitgaand president Gbagbo. Bij het geweld zijn veel slachtoffers gevallen en is zwaar gevochten in de economische hoofdstad Abidjan. Sinds april 2011 is een einde gekomen aan het geweld tussen de legers en ordediensten van beide partijen. Ofschoon de veiligheidssituatie sindsdien aanzienlijk is verbeterd, hebben er sinds juni 2012 een aantal aanvallen door onbekende milities op militaire en politie doelen plaats gevonden, ook in Abidjan.

De reorganisatie van de verschillende veiligheidsdiensten, waaronder leger en politie, is een langdurig proces dat nog niet is afgerond. De verschillende milities en niet-reguliere troepen zijn nog niet ontwapend. Er circuleren grote hoeveelheden kleine wapens in Ivoorkust.
In het westen van Ivoorkust, met name in het grensgebied met Liberia, is de veiligheidssituatie nog slecht. Reizen over de weg naar San Pedro in het westen en naar het noorden vanaf Bouaké en verder, is niet zonder risico’s. Ook in het oosten van Ivoorkust, tussen Abidjan en de Ghanese grens, is de veiligheidssituatie verminderd. U dient rekening te houden met wegversperringen door al dan niet formele ordediensten en milities. Het aantal van deze wegversperringen is de laatste tijd toegenomen.

Het risico van criminaliteit, ook in Abidjan is hoog. Uitbarstingen van geweld kunnen zich nog steeds voordoen. De veiligheidssituatie blijft vooralsnog fragiel.

Niet-essentiële reizen buiten de hoofdstad Abidjan worden ontraden. Alle reizen naar bepaalde gebieden t.w. het westen van Ivoorkust, evenals verplaatsingen na zonsondergang, worden  ontraden.

Ivoorkust ressorteert onder de Nederlandse ambassade in Accra, Ghana. Nederland beschikt niet over een (Honorair Consul) in Ivoorkust.

Nederlanders, die permanent of tijdelijk in Ivoorkust verblijven, wordt geadviseerd zich bij de Nederlandse ambassade in Accra, per e-mail (acc-ca@minbuza.nl) aan dan wel af te melden.

De contactgegevens van de Nederlandse ambassade vindt u op de website: ghana.nlambassade.org.

Algemeen

Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Ivoorkust wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Ivoorkust seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Ivoorkust kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Ivoorkust geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
De politieke instabiliteit, de verspreiding van grote aantallen kleine wapens en de slechte humanitaire situatie heeft ook geleid tot veiligheidsrisico's. Er is sprake van (gewelddadige) criminaliteit, zowel in Abidjan als elders in het land. Het is niet zeker dat op bescherming door politie en militairen kan worden gerekend.

Onveilige gebieden
Niet-essentiële reizen buiten de hoofdstad Abidjan worden ontraden. Nederlanders wordt in geheel Ivoorkust  ontraden om zich na zonsondergang op straat te begeven. Alle reizen naar bepaalde gebieden t.w. het westen van Ivoorkust worden ontraden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen