Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Israël

Extra waakzaamheid betrachten

In dit reisadvies zijn alle rubrieken gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 23 juli 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Israël wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

Bij reizen in het grensgebied met Gaza en via de wegen nr. 10 en 12 langs de Egyptische grens wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Nog steeds worden af en toe raketten vanuit Gaza op Israël afgeschoten. De meeste hiervan richten weinig of geen schade aan, maar incidenteel zijn slachtoffers te betreuren.

Algemeen
Het is Palestijnen in beginsel niet toegestaan om Israël via vliegveld Ben Gurion binnen te komen en/of te verlaten. Dit geldt ook voor personen die naast hun Palestijnse ID beschikken over een paspoort van een ander land (bijvoorbeeld Nederland). Het Palestijnse ID is voor de Israëlische autoriteiten leidend. Betreffende personen reizen meestal via Jordanië naar Israël; men vliegt over het algemeen naar de Jordaanse hoofdstad Amman en reist van daaruit over de weg naar de Allenby-grensovergang (King Hussein Bridge). Bij vertrek wordt meestal gebruik gemaakt van dezelfde grensovergang.

Israëlische Arabieren (al dan niet in het bezit van een andere nationaliteit naast de Israëlische, bijvoorbeeld de Nederlandse) mogen wel via Ben Gurion reizen. Zij moeten rekening houden met grondige veiligheidsprocedures (ondervragingen) bij in- en uitreis.

In het algemeen geldt dat mensen met een (deels) niet-Westerse achtergrond, al dan niet (tevens) in het bezit van een Westers paspoort, op vliegveld Ben Gurion aan langdurige en intensieve ondervragingen kunnen worden onderworpen. Geadviseerd wordt mee te werken aan de ondervragingen, die soms enkele uren kunnen duren, en vooral niet in paniek te raken. (Het betreft vrijwel altijd een standaardprocedure.) Geïrriteerd reageren op vragen of er blijk van geven niet mee te willen werken zal de binnenkomst of het vertrek alleen maar bemoeilijken. Het is voor mensen met een (deels) niet-Westerse achtergrond raadzaam ruim voor vertrek de Israëlische ambassade in Den Haag op de hoogte te stellen van de voorgenomen plannen en navraag te doen naar eventuele complicaties bij binnenkomst in of vertrek uit Israël. Bij besluit naar Israël af te reizen kunnen betreffende personen desgewenst ook de Nederlandse ambassade in Israël per e-mail hiervan op de hoogte stellen. De ambassade zal in geval van moeilijkheden niet kunnen interveniëren, aangezien de bepalingen en procedures rond in- en uitreizen lokale (Israëlische) wet- en regelgeving betreffen, maar zal consulaire bijstand leveren waar mogelijk.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Israël wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Net als in Nederland worden in Israël seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Israël kennen een zeer strikt vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Israël geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie over een verblijf te Israël wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse Ambassade te Tel Aviv: http://israel.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Het afgelopen decenium zijn in Israël herhaaldelijk dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van (bom)aanslagen, inclusief zelfmoordacties, vooral in de grote steden. Grotere aanslagen waarbij veel slachtoffers te betreuren waren, hebben zich de laatste jaren nauwelijks meer voorgedaan. Het risico slachtoffer te worden van (bom)aanslagen is klein, maar niet uit te sluiten. U wordt daarom geadviseerd waakzaamheid te betrachten op plekken waar grote aantallen mensen samenkomen en bij het gebruik van openbaar vervoer.

Onveilige gebieden
Bij reizen in het grensgebied met Gaza wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten. Er is een risico van raketbeschietingen vanuit Gaza tot 40 km van de grens met Gaza. Indien het Israëlische leger inkomend vuur (mortiergranaten, raketten) signaleert, wordt alarm geslagen. Er zijn schuilfaciliteiten in het gebied aanwezig die voor het publiek toegankelijk zijn, maar u wordt geadviseerd er rekening mee te houden dat zodra u de sirenes hoort afgaan, de reactietijd zeer kort is.

Op weg nr. 10, die parallel aan de grens met Egypte loopt, wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten. Officieel dient hiervoor toestemming te worden verkregen van het Israëlische leger.

Ook op het deel van weg nr. 12 dat in het meest zuidelijke deel van de Negev langs de grens met Egypte loopt wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten. Geadviseerd wordt weg nr. 90 van en naar Eilat te gebruiken.

Maak geen foto’s van locaties en objecten die als strategisch belangrijk mogen gelden, of er nu een waarschuwingsbord staat of niet.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen