Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Iran

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 november 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Naar aanleiding van het uitvoeren van de doodstraf op 29 januari 2011 tegen een Nederlandse vrouw die tevens de Iraanse nationaliteit bezat, worden alle reizen naar Iran ontraden voor Nederlanders die ook de Iraanse nationaliteit bezitten. Iran heeft een intransparante rechtsgang en kent een vaak onbarmhartige rechterlijke macht die frequent de doodsstraf uitspreekt en uitvoert. De Iraanse autoriteiten staan de Nederlandse ambassade niet toe dat aan Nederlanders die ook de Iraanse nationaliteit hebben consulaire bijstand wordt gegeven.

In verband met de politieke spanning tussen Iran en de Internationale gemeenschap worden alle niet-essentiële reizen naar Iran ontraden.

Reizigers die voor essentiële doelen naar Iran afreizen en Nederlanders woonachtig in Iran wordt aangeraden (religieuze) demonstraties, samenscholingen en onlusten te mijden en goed geïnformeerd te blijven over recente binnenlandse en internationale ontwikkelingen.

Voorts wordt Nederlanders die tijdelijk of permanent in Iran verblijven aangeraden zich (indien zij dit nog niet hebben gedaan) te laten registreren bij de Nederlandse ambassade in Teheran: e-mail: teh-ca@minbuza.nl of telefonisch: +98 2111299 of +98 912 3942519.
Indien de ambassade diensttelefoon niet bereikbaar is kunt u bellen naar de nummers:

- +98  21 2280 2969
-  +98  21 2366 0485
Het is niet uitgesloten dat door omstandigheden alle telefoonnummers slecht bereikbaar zijn. De ambassade verstuurt, indien daar aanleiding toe is, e-mailberichten naar personen die zich hebben geregistreerd.

In de nasleep van de presidentsverkiezingen van juni 2009 is veel binnenlandse onrust geweest waarbij door de Iraanse autoriteiten veel geweld is gebruikt. Thans is het op dat vlak relatief rustig maar op gezette tijden kunnen demonstraties plaatsvinden die ook tot uitingen van geweld kunnen leiden. De Iraanse overheid treedt onverminderd hard op tegen elke vorm van oppositie. Reizigers wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten daar escalatie van geweld niet kan worden uitgesloten.

Op nationale feestdagen zou de oppositie zich kunnen manifesteren. Er is dan algehele controle door de autoriteiten: een groot aantal politie- en Basij eenheden patrouilleert op straat. Bij wegversperringen worden auto’s doorzocht. In metrostations en op straat moeten passanten de inhoud van hun tassen, fototoestellen en mobile telefoons laten controleren. De regering heeft aangekondigd geen enkele uiting van ongenoegen te zullen toestaan en om zonder aanziens des persoons, hard te zullen optreden.

Er is sprake van (oplopende) spanning tussen Iran en de Internationale gemeenschap, in het bijzonder met Westerse landen, onder andere als gevolg van het Iraanse nucleaire programma.

Internationale journalisten in Iran hebben een verbod gekregen om te rapporteren over ongeautoriseerde samenscholingen. Het publiceren van ervaringen en/of foto's (op weblogs etc.) over Iran kan worden gezien als het werken als journalist zonder persvergunning. Dit heeft, als gevolg van uitingen over de politieke en veiligheidssituatie in Iran, geleid tot arrestaties van onschuldige reizigers.

De Iraanse overheid controleert e-mailverkeer en internet publicaties actief en zorgvuldig. Sinds zomer 2009 wordt door de Iraanse overheid steeds meer actief gecontroleerd op internet (social network) websites zoals Youtube, Facebook, Twitter etc. en met name gericht op de Iraanse diaspora. Bij een eerstvolgend bezoek aan Iran kan men met de inhoud van persoonlijke pagina’s in deze media worden geconfronteerd door de autoriteiten of kunt u worden gedwongen om wachtwoorden van uw diverse persoonlijke accounts te verstrekken.

Buitenlanders worden regelmatig door politie en andere autoriteiten (ook in burger) op straat staande gehouden voor controle van paspoort, visa, reisdoel en inzage in het fotobestand van het fototoestel wat al snel kan leiden tot inbeslagname. Verder wordt er ook steeds vaker gecontroleerd op het IPod bestand en gsm-nummers. Er lijkt een steeds grotere argwaan bij de autoriteiten tegen buitenlanders en fotograferen wordt op steeds meer plaatsen verboden. Met uitzondering van de als zodanig bekend staande toeristische trekpleisters, dient u zeer voorzichtig te zijn met het fotograferen en het maken van video-opnamen is sterk af te raden. Het fotograferen van Iraanse burgers kan niet alleen de fotograaf, maar ook de gefotografeerde in ernstige problemen brengen. Opnames maken nabij militaire of overheidsfaciliteiten is ten strengste verboden. Overtreders van dit verbod riskeren detentie en een mogelijke aanklacht voor spionage etc., waarop langdurige gevangenisstraffen kunnen staan.

De Iraanse overheid heeft besloten geen visa bij binnenkomst in Iran meer aan Nederlanders te verstrekken. Alle reizigers dienen dus bij binnenkomst in het bezit te zijn van een geldig visum voor Iran.

Algemeen
Iran erkent van personen met een dubbele nationaliteit uitsluitend de Iraanse nationaliteit. Een persoon die naast de Nederlandse nationaliteit ook de Iraanse nationaliteit bezit, wordt door de autoriteiten in Iran uitsluitend als een Iraans staatsburger gezien. Personen met dubbele nationaliteit moeten van de Iraanse autoriteiten op hun Iraanse paspoort Iran in- en uitreizen.

Nederlanders die ook de Iraanse nationaliteit bezitten doen er goed aan te beseffen dat de Iraanse autoriteiten in dergelijke gevallen geen Nederlandse consulaire bijstand willen toestaan. Ook moeten zij zich terdege rekenschap geven van het feit dat er in Iran geen garanties bestaan omtrent naleving van in het verleden aangeboden amnestieregelingen. Voor deze groep Nederlanders met eveneens een Iraanse nationaliteit worden alle reizen naar Iran ontraden.

Iran wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. Meestal zijn het kleine bevingen die geen gevaar opleveren. Grote aardbevingen doen zich echter eveneens voor, zoals laatstelijk de aardbeving van 26 december 2003, die de stad Bam verwoestte en 26.000 slachtoffers heeft geëist.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Iran wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent Iran geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

De strafmaat in het Iraanse rechtssysteem is naar westerse begrippen hoog. De doodstraf kan worden uitgesproken voor moord, gewapende overval, verkrachting, grootschalige drugshandel, geloofsafval en andere vergrijpen die zeer tegen de islam indruisen.

Net als in Nederland worden in Iran seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Iran kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Iran geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende tips inzake een verblijf in Iran kunt u vinden op: http://iran.nlambassade.org/u-en-iran/reistips.html.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
In verschillende plaatsen in Iran vonden de afgelopen jaren bomaanslagen plaats. Recente bomaanslagen deden zich vooral in de provincie Sistan-Baluchistan voor. Iran deelt met de rest van de wereld de algemene dreiging van terrorisme. U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
In de oostelijke provincies zijn zwaar bewapende drugssmokkelaars actief. De drugssmokkelaars raken regelmatig slaags met grenstroepen, waarbij vuurgevechten plaatsvinden (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Net als in veel andere grote steden dient u op uw hoede te zijn voor diefstallen. In Teheran kunnen toeristen het slachtoffer worden van diefstal door pseudo-politieagenten. Dit gebeurt vooral in en om de populaire hotels. Als u wordt benaderd door iemand die zich voordoet als een politieagent, wordt geadviseerd altijd te vragen naar zijn identiteitsbewijs. Aangeraden wordt zeker geen geld en/of paspoort in te leveren en ook niet in de auto van deze ‘politieagenten’ te stappen.
Verder komt het voor dat toeristen door jongelui, die op een motorfiets langsrijden, van hun (schouder)tas worden beroofd (ook op het trottoir).
Aangeraden wordt waardepapieren en geld goed verborgen bij u te dragen.

Onveilige gebieden
Reizigers die voor essentiële doelen naar de als onveilig aangemerkte gebieden in Iran dienen af te reizen wordt aangeraden zich goed op de hoogte te stellen van de actuele stand van zaken. Bereid uw reis goed voor met behulp van een betrouwbaar (zaken)contact in Iran. Reizen na zonsondergang wordt in deze (onveilige) gebieden ontraden. Tevens wordt afgeraden alleen te reizen en/of zonder beveiliging of communicatiemiddelen.

In de grensgebieden van Iran dient u in verband met spanningen tussen etnische groepen en autoriteiten extra voorzichtig te zijn. In een aantal gevallen heeft dit tot gevechten geleid, waarbij ook slachtoffers zijn gevallen. Een buitenlander is echter geen specifiek doelwit.

In de westelijke grensgebieden bewaart de bevolking in verband met haar eigen veiligheid een afstand tot buitenlanders. De autoriteiten in deze gebieden houden bezoekende buitenlanders nauwlettend in het oog.

Geadviseerd wordt de zuidwestelijke provincie Khuzestan en in het bijzonder de provinciehoofdstad Ahvaz te mijden. De provincie grenst aan Irak en heeft een meerderheid van etnische Arabieren die zich achtergesteld voelt. In april 2005 was Ahvaz het toneel van onlusten en in juni en oktober 2005 van bomaanslagen. Op 24 januari 2006 vonden in Ahvaz weer bomaanslagen plaats, waarbij doden en gewonden zijn gevallen. Het wordt sterk ontraden te reizen binnen het gebied van 10 kilometer tot aan de grens met Irak.

De oostelijke grensgebieden met Pakistan en Afghanistan, met name de provincie Sistan-Baluchestan alsook de provincie Kerman, zijn in hoge mate onveilig door de intensieve, grensoverschrijdende drugshandel en de activiteiten van de radicaal fundamentalistische islamitische beweging Jundallah. Er vinden regelmatig vuurgevechten plaats tussen drugsbendes en de Iraanse politie en militie, waarbij sinds de revolutie van 1979 aan de kant van de Iraanse autoriteiten ruim 3.000 slachtoffers zijn gevallen. Begin 2006 werden nog ruim 20 Iraanse regeringsfunctionarissen door bandieten doodgeschoten op de doorgaande weg van Zahedan naar Zabol. Op 14 februari 2007 vielen 11 doden bij een bomaanslag in de stad Zahedan. Op 27 februari 2007 braken er gevechten uit tussen de politie en bandieten in Sistan-Baluchestan, waarbij een aantal agenten werd gedood en anderen werden ontvoerd. In deze regio zijn ook herhaaldelijk toeristen gegijzeld (laatstelijk in augustus 2007 twee Belgische toeristen). In augustus 2007 namen bandieten willekeurige auto’s op een weg in deze provincie nabij Chabahar onder vuur en hield men 30 personen gegijzeld. Al op 28 februari 2007 meldde de gouverneur van de provincie zelf dat de veiligheidssituatie precair was; hij adviseerde om het gebied te mijden. Sinds die oproep is de veiligheidssituatie verder verslechterd. Een Japanse toerist werd in 2008 ruim 6 maanden door bandieten gegijzeld.

Het wordt sterk ontraden te reizen binnen een gebied van 100 kilometer tot aan de grens met Afghanistan en Pakistan. In het bijzonder wordt met klem ontraden te reizen ten oosten van de lijn tussen de steden Bam/Rostam Abad en Bandar Abbas, dus inclusief de gehele provincie Sistan-Baluchestan. In dit gebied zijn drugsbendes en de radicale islamitische beweging Jundallah actief. De situatie ter plaatse geldt als explosief en bijzonder onveilig.

Voor de reizigers die op eigen risico per se over land naar Pakistan willen reizen wordt met klem geadviseerd slechts overdag en in konvooi de hoofdweg Rostam Abad – Zahedan – Mijaveh tot aan de Pakistaanse grens te berijden. Het reizen in konvooi onder politiebegeleiding op deze route is verplicht gesteld door de Iraanse autoriteiten.

De Perzische Golf
Reizigers die een boottocht maken in de Golf dienen de eilanden Abu Musa en de Tonb eilanden te mijden. De eilanden werden in 1971 door Iran in bezit genomen. De soevereiniteitskwestie van deze eilanden ligt zeer gevoelig. Reizigers die in de buurt komen, kunnen worden gearresteerd door de Iraanse autoriteiten. U kunt worden aangeklaagd wegens spionage en het kan tot meer dan een jaar duren voordat het 'misverstand' is opgeklaard en de gearresteerde personen worden vrijgelaten.
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) claimen soevereiniteit over deze eilanden, waardoor deze mogelijk op kaarten in de VAE staan aangegeven als integraal onderdeel van de VAE. U begeeft zich echter in door Iran geclaimde nationale wateren en u dient derhalve over een visum voor Iran te beschikken. U kunt de eilanden echter beter geheel mijden om ‘misverstanden’ te voorkomen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen