Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Irak

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen', 'Terrorisme' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 3 september 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Alle niet-essentiële reizen naar of in Irak worden ontraden m.u.v. de Koerdische provincies waar waakzaamheid betracht dient te worden. (zie ook de rubriek ‘Onveilige gebieden’)

Sinds de regering Maliki is aangetreden eind december 2010, is de veiligheidssituatie licht verbeterd, met name in het noorden en zuiden van Irak.

U wordt aangeraden zich goed op de hoogte te stellen van de actuele situatie en politieke en/of religieuze demonstraties, samenscholingen en openbare bijeenkomsten te vermijden. Waakzaamheid moet worden betracht bij bezoeken aan regerings- en overheidsinstanties.

Aangeraden wordt zich voor de duur van het verblijf in Irak per e-mail bij de ambassade in Bagdad aan te melden (bag@minbuza.nl). In noodgevallen kunt u contact opnemen met de ambassade op het nummer +964 7 80 91 72 006 of +964 1 77 82 571. De ambassade ligt in de Internationale Zone. Voor toegang tot deze zone is een speciale toegangspas nodig. Het is normaliter niet mogelijk de ambassade zonder afspraak te bezoeken.

Algemeen
De ambassade is moeilijk te bereiken, omdat deze is gelegen in de Internationale Zone, die zonder speciale pas niet toegankelijk is. De ambassade kan in Irak vanwege de veiligheidssituatie slechts zeer beperkt consulaire hulp bieden. Dit geldt ook voor de Koerdische regio, aangezien logistieke en veiligheidsaspecten het reizen vanuit Bagdad bemoeilijken.

De veiligheidstroepen (politie en leger) kunnen zeer dwingend optreden. Geadviseerd wordt daarom hun aanwijzingen strikt op te volgen. Het is verboden foto’s te nemen van politie, leger, overheidsgebouwen en zogenaamde strategische infrastructuur als bruggen, fabrieken en ambassades.

Openlijke homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd. U wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.

Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Irak wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Irak seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Irak kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Irak geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In Irak is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Irak kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in Bagdad: http://irak.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
In Irak zijn terroristische en extremistische organisaties actief. Zij richten zich tegenwoordig voornamelijk op de Iraakse veiligheidstroepen en overheid, Iraakse politici en vooraanstaande zakenlieden. Bomaanslagen vinden nog steeds plaats. Er worden de laatste maanden geen projectielen meer afgeschoten op de Internationale Zone in Bagdad. Buitenlanders kunnen een gelegenheidsdoelwit vormen indien de reiziger onzorgvuldig optreedt.

Sectarisch geweld uit zich in toenemende mate tussen de soenni’s en shiëten. 

Het vermijden van plaatsen waar veel veiligheidstroepen of politici zijn of plaatsen waar veel publiek en/of buitenlanders samen komen verlaagt de kans om betrokken te raken bij een aanslag.

Zware criminaliteit
Ontvoering van buitenlanders komt de laatste jaren zelden voor. De focus lijkt verschoven te zijn naar invloedrijke en rijke Irakezen. Het kan niet worden uitgesloten dat buitenlanders met een hoog profiel om politieke en/of financiële redenen worden ontvoerd.

Onveilige gebieden
Voor reizen naar Bagdad en de provincies Diyala, Salah ad Din, Tamim en Ninawa moeten zorgvuldige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen worden genomen.

In de Koerdische provincies is de veiligheidssituatie aanmerkelijk beter dan in de overige provincies, in deze provincies wordt waakzaamheid aangeraden. Alleen dicht tegen de grenzen met Turkije en met Iran vinden soms ongeregeldheden plaats tussen Koerdische verzetsbewegingen en de strijdkrachten van die landen.Derhalve worden  alle reizen ontraden  naar deze grensgebieden met uitzondering van de officiële grensovergangen die doorgaans voldoende beveiligd zijn.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen