Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies India

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Terrorisme' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 10 april 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In India is sprake van een verhoogde terrorismedreiging. Nederlanders in India wordt aangeraden extra waakzaamheid te betrachten, vooral in openbare publieke gelegenheden en de berichtgeving in de (lokale) media te volgen (zierubriek ‘Terrorisme’).

Met het oog op de veiligheidssituatie worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar en in de deelstaten Jammu & Kasjmir, met uitzondering van de regio Ladakh.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, in de onmiddellijke nabijheid (10 km) van de India-Pakistaanse grens, met uitzondering van de officiële grensovergangen (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

 Niet essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar en in de deelstaat Manipur. Diverse separatistische afscheidingsbewegingen zijn daar actief en plegen incidenteel aanslagen op Indiase veiligheidstroepen, overheidsgebouwen en openbaar vervoer.

Reizigers wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten in de rurale gebieden in de deelstaten Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh en West Bengal. Maoïstische extremistische groeperingen (‘Naxalieten’) zijn daar actief en eind maart 2012 werden er in Orissa twee Italiaanse toeristen ontvoerd. Door de ontvoering hebben de autoriteiten alle buitenlanders verboden naar het Koraput disctrict in Orissa te reizen. Bovendien komt in deze gebieden veel zware criminaliteit (dievenbendes) voor.

West Bengal
In de deelstaat West Bengal zijn maoïstische rebellen zeer actief in de districten West Midnapur, Purulia en Bankura. De rebellen hadden in juni 2009 het Lalgarh-gebied vrijwel volledig bezet. Sinds 2009 zet de deelstaat West Bengal samen met de centrale overheid paramilitaire troepen in om de rebellen te verdrijven.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in India wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In tegenstelling tot Nederland kent India geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge gevangenisstraffen. De langzame procesgang leidt vaak tot jarenlange voorarresten. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in India seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van India kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in India geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in India wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in New Delhi: http://india.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Er is een verhoogde terrorismedreiging in India. Op 13 februari 2012 vond in New Delhi een bomaanslag plaats op de auto van een Israëlische diplomaat, waarbij vier gewonden vielen. Op 7 september 2011 ging een bom af voor de ingang van het hooggerechtshof in New Delhi, waarbij een tiental mensen om het leven kwamen. Op 13 juli 2011 gingen drie bommen af in Mumbai, op de Zaveri Bazaar, in Dadar en in het Opera House District, waarbij een twintigtal mensen om het leven kwamen. Bij de aanslagen in Mumbai eind november 2008 en Pune in februari 2010 waren ook buitenlanders doelwit. Deze aanslagen zijn gepleegd op drukke openbare plaatsen zoals markten, bij tempels en plaatsen die tevens bezocht worden door toeristen en in India woonachtige buitenlanders.

Er zijn aanwijzingen dat er meer terroristische aanslagen in New Delhi kunnen plaats vinden.

Hoewel de Indiase autoriteiten in grote steden extra veiligheidsmaatregelen hebben genomen om vliegvelden, ziekenhuizen, markten en stations te beschermen, wordt reizigers in verband met een verhoogde terrorismedreiging aangeraden extra waakzaamheid te betrachten op drukke locaties. Bij bezoeken aan luxe hotels en restaurants, vliegvelden, stations, drukke markten, shopping malls en religieuze locaties wordt geadviseerd, indien mogelijk, drukke bezoektijden te mijden en de door de autoriteiten getroffen veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

In India zijn verschillende militante en terroristische bewegingen actief. Het gaat daarbij met name om de noordelijke deelstaat Jammu & Kasjmir en de noordoostelijke deelstaat Manipur waar militante separatistische bewegingen al tientallen jaren aanslagen plegen op Indiase overheidsgebouwen en veiligheidsinstanties (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Ook in de deelstaten Jharkhand, Chatthisgarh, Orissa, Bihar en West Bengal worden van tijd tot tijd aanslagen gepleegd op leger en politie door radicale extreemlinkse bewegingen (zogenaamde ‘Naxalieten’). Ook vinden af en toe activiteiten plaats tegen symbolische doelen zoals westerse bedrijven (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Zware criminaliteit
Vermijd dat u zich na zonsondergang alleen op straat begeeft in geïsoleerde plekken van populaire toeristenbestemmingen. Er is een toegenomen aantal meldingen van ontvoeringen als ook seksuele vergrijpen tegen buitenlandse vrouwen in onder andere Delhi en Goa.

Onveilige gebieden
Reizigers wordt geadviseerd om tijdens Hindu hoogtijdagen de tempels niet te bezoeken in verband met de enorme drukte en de kans op verdrukking, waarbij ieder jaar vele doden zijn te betreuren.

Jammu & Kasjmir
De veiligheidssituatie in de deelstaat Jammu & Kasjmir blijft slecht. Reizen naar Ladakh, een regio van de deelstaat Jammu & Kasjmir, is wel mogelijk wanneer u via Manali of per vliegtuig naar Leh reist. Het wordt ontraden om via Srinagar hiernaartoe over de weg te reizen. Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in de overige delen van Jammu & Kasjmir. Hoewel de Kasjmir vallei en in het bijzonder Srinagar en het aangrenzende dal/meer een sterk op het toerisme gerichte regio is, laat de veiligheidssituatie voor toeristen te wensen over. Het Indiase leger is in de steden, dorpen en grensregio (de zogenaamde ‘Line of Control’) in zeer grote getale zichtbaar aanwezig, controleert buiten de steden streng bij de vele checkpoints en wordt gewantrouwd door de plaatselijke bevolking. De Indiase overheid heeft vele districten en regio’s van Jammu & Kasjmir aangemerkt als “restricted area” waar een speciale permit voor nodig is als men deze wil bezoeken. (Zie verder hieronder het Hoofdstuk Reisbeperkingen naar zogenaamde “Restricted Areas” in India).

Aanslagen door militanten en separatisten op politie en leger vinden geregeld plaats. Daarbij zijn ook burgerslachtoffers te betreuren. Regelmatig wordt de avondklok ingesteld.

Grensgebieden India-Pakistan
Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in Noord en West India binnen een afstand van tien kilometer van de Pakistaanse grens. Uitzonderingen hierop vormen de officiële internationale grensovergang Wagah Border (nabij Amritsar) en reizen naar voor toeristen interessante steden in de buurt van de grens (zoals Amritsar, Bikaner en Jaisalmer). De grens tussen India en Pakistan in de deelstaat Rajastan is op sommige plekken niet gemarkeerd (bijvoorbeeld in de Thar woestijn). Het illegaal overschrijden van deze grens of zelfs het benaderen hiervan – anders dan via de officiële grensovergang - kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden.

Grensgebied India-China
In de Kullu Valley in Himachal Pradesh heeft zich in het verleden een aantal incidenten (berovingen met letsel, moorden, vermissingen) voorgedaan. Hierbij waren buitenlanders betrokken. Indien u van plan bent rond te trekken in dit gebied of elders in de bergen van Himachal Pradesh, wordt u dringend aangeraden dit niet alleen of in kleine groepen te doen, maar in groter verband, onder begeleiding van lokale gidsen. Tevens wordt geadviseerd u te laten registreren bij de politie ter plaatse en deze te informeren over de geplande route.

Noordoosten
Alle niet essentiele reizen naar de noordoostelijke deelstaat Manipur worden ontraden. Voor essentiële reizen naar de stad Imphal (Manipur) wordt geadviseerd te vliegen en niet over de weg te reizen.
Meerdere rebellengroeperingen in het noordoosten voeren sinds de Indiase onafhankelijkheid hun eigen onafhankelijkheidsstrijd. Dit gaat al meer dan zestig jaar gepaard met gewelddadige botsingen tussen de Indiase veiligheidstroepen en verschillende onafhankelijkheidsgroeperingen, dan wel tussen onafhankelijkheidsgroeperingen onderling. Extra waakzaamheid dient dan ook te worden betracht en reizigers dienen zich vooraf goed te informeren over de situatie ter plaatse.
In Assam is sinds 1947 sprake van meerdere opstanden. Er zouden meer dan 30 rebellengroeperingen zijn, vooral in het district Bodoland. Zij plegen bomaanslagen en maken zich soms schuldig aan kidnapping en banditisme.
Manipur en Nagaland zijn de meest onstabiele deelstaten van het noordoosten.
Evenals in Assam is de situatie in Manipur en Nagaland complex en neemt een groot aantal rebellengroeperingen deel aan de strijd tegen de centrale regering, of voeren zij onderling strijd.
In de Imphal vallei in Manipur is sprake van een voorzichtige verbetering van de veiligheidssituatie. De moeilijk bereikbare berggebieden (het grootste deel van deze deelstaat) zijn echter onveilig te noemen. In de grensgebieden met Myanmar zijn criminele smokkelbendes actief.
In Tripura zijn rebellen vooral actief langs de internationale grens met Bangladesh in de Gandacherra regio en in twee van de vier districten van Tripura, te weten Dhalai en West. In West worden regelmatig de politiestations van Champahour, Sidhai en Jirania door rebellen aangevallen. Naast aanslagen, maken rebellen zich ook schuldig aan afpersing van reizigers (“heffen van belastingen bij illegale checkpoints”) en kidnapping.

Rurale gebieden in Bihar, Jharkhand, Orissa,Chhattisgarh en West Bengal
Reizigers wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten in de rurale gebieden in de deelstaten Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh en West Bengal vanwege mogelijke activiteiten van maoïstische groeperingen die aanslagen plegen op Indiase politie, veiligheidstroepen en overheidsmedewerkers.
Al veertig jaar opereren Indiase maoïstische guerrilla's, in India naxalieten genoemd, vanuit dichte jungles en bossen tegen de centrale regering in New Delhi en tegen lokale overheden. Volgens Indiase veiligheidsdiensten zijn maximaal vijftienduizend revolutionaire opstandelingen actief in 13 van Indiaas 29 deelstaten. Maoistische naxalieten zijn vooral actief in de deelstaten Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand, Bihar en West Bengal. De naxalieten maken vooral gebruik van zogenaamde “hit-and-run” acties tegen veiligheidstroepen. Volgens de Indiase centrale regering vindt rond de tachtig procent van alle geweldsincidenten plaats in de deelstaten Bihar, Jharkhand, Orissa en Chhattisgarh.

Reisbeperkingen naar zogenaamde “Restricted Areas” in India:
Bepaalde regio’s en delen van India zijn door de Indiase overheid aangemerkt als "restricted areas". Voor bezoeken aan deze "restricted areas" is vooraf toestemming nodig van de Indiase autoriteiten die hiervoor een "Restricted Area Permit" dienen af te geven.
De "restricted areas" zijn:
• deelstaat Mizoram,
• deelstaat Manipur,
• deelstaat Arunachal Pradesh,
• deelstaat Nagaland,
• deelstaat Sikkim,
• delen van de deelstaat Himachal Pradesh bij de Chinese grens,
• delen van de deelstaat Uttarakhand (Uttaranchal) bij de Chinese grens,
• delen van de deelstaat Rajasthan nabij de Pakistaanse grens,
• delen van de deelstaat Jammu & Kashmir nabij de ‘Line of Control’ met Pakistan,
• De Andaman & Nicobar Eilanden,
• De Laccadive Eilanden (Lakshadweep)
• De Tibetaanse kolonie in Mundgod, Karnataka.

"Restricted Area Permits" kunnen vooraf verkregen worden bij Indiase Ambassades en Consulaten in het buitenland, of in India bij het Ministry of Home Affairs (Foreigners Division) adres: Jaisalmer House, 26 Man Singh Road, New Delhi. Het verwerken van een verzoek voor een “Restricted Area Permit” kan wel meer dan vier weken duren.
De regeringen van de deelstaten Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh en Sikkim hebben allen officiële guesthouses in New Delhi, waar eveneens “Restricted Area Permits” voor de respectievelijke deelstaten worden afgegeven aan reizigers.

"Restricted Area Permits" voor bezoekers aan de Andaman & Nicobar Eilanden worden soms ook bij aankomst op het vliegveld in Port Blair afgegeven. Op het bezoeken van Restricted Areas zonder de “Restricted Area Permit” staan zware straffen of geldboetes.

Het Indira Gandhi Atomic Research Centre, Kalpakkam nabij Mamallapuram (Mahabalipuram) in deelstaat Tamil Nadu. Reizigers wordt geadviseerd extra waakzaam te zijn bij het bezoeken van het stadje Mamallapuram (Mahabalipuram) in de deelstaat Tamil Nadu (South India). Direct ten zuiden van dit stadje bevindt zich het Indira Gandhi Atomic Research Centre, Kalpakkam, hetgeen verboden terrein is, maar niet als zodanig is te herkennen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen