Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Guinee

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken  'Actualiteiten' , 'Algemeen' , ' Zware criminaliteit' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 29 december 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In verband met de instabiele politieke en veiligheidssituatie worden alle niet-essentiële reizen naar Guinee ontraden.

Hoewel de situatie in Guinee relatief rustig is ten opzichte van 2010, blijft er sprake van een instabiele situatie. Op 19 juli werd de residentie van president Condé aangevallen door enkele militaire tegenstanders. Op 27 september vielen er enkele doden bij demonstraties van de oppositie tegen de regering. In de aanloop naar parlementaire verkiezingen, waarvan de datum momenteel onbekend is, moet rekening worden gehouden met ernstige ongeregeldheden.

Ontwikkelingen in de periode rondom de verkiezingen kunnen aanleiding geven tot politieke manifestaties, demonstraties en samenscholingen die te allen tijde gemeden moeten worden. Nederlanders in Guinee wordt geadviseerd zich niet buitenshuis te begeven wanneer het donker is.

In Conakry doen zich met name in de buitenwijken regelmatig incidenten voor. U wordt geadviseerd deze buitenwijken te mijden. Mede gelet op de grote sociale onvrede in het land, die in het nabije verleden reeds meerdere keren tot onrust heeft geleid, bestaat er een voortdurende mogelijkheid dat er gewelddadigheden uitbreken. Deze dreiging geldt voor het gehele land.

Het Nederlandse consulaat in Conakry is vanaf 20 augustus 2010 tot nader order gesloten.

Nederlanders worden uitdrukkelijk geadviseerd hun verblijf in Guinee, met hun contactgegevens aldaar, alsmede hun vertrek uit het land te melden bij de Nederlandse Ambassade in Dakar, Senegal.
De ambassade in Dakar is tijdens kantooruren te bereiken op +221 33 849 0360. Alleen bij noodgevallen kunt u de ambassade buiten kantooruren bereiken via het (mobiele) noodnummer + 221 77 638 48 92. U kunt eveneens de website van deze ambassade raadplegen www.nlambassadedakar.org of een e-mail zenden aan dak@minbuza.nl.

De verbindingen met Guinee zijn zwak. Internet, e-mail- en telefoonverkeer zijn regelmatig niet beschikbaar.

De landgrenzen, voor wegverkeer, kunnen zonder voorafgaande waarschuwing door de autoriteiten gesloten worden. Op enkele plaatsen in Conakry zijn er na zonsondergang officiële wegversperringen en check-points.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Guinee wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Guinee seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Guinee kennen een zeer strikt vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Guinee geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Homoseksualiteit is strafbaar in Guinee. U wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen

Terrorisme
U dient rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Zware criminaliteit
De grote armoede in Guinee werkt criminaliteit in de hand. Gewapende overvallen komen voor. Er is in toenemende mate sprake van overvallen en poging tot kidnapping in Conakry, in veel gevallen uitgevoerd door mannen in uniform. Het aantal wegversperringen buiten Conakry is gestegen, waarbij meerdere auto’s – ook van buitenlanders – in beslag zijn genomen. Ook vinden er zogeheten carjackings plaats.

Onveilige gebieden
Ook de veiligheidssituatie in buurlanden van Guinee is instabiel, in het bijzonder in Ivoorkust. In Liberia en Guinee-Bissau zijn er politieke spanningen. Het wordt daarom ontraden zich in de grensgebieden met deze landen te begeven.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen