Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Guatemala

Extra waakzaamheid betrachten

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 30 augustus 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in en naar Guatemala wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten.

De Guatemalteekse autoriteiten hebben naar aanleiding van de overvallen die begin augustus plaatsvonden, de beveiliging op het traject Flores-Tikal opgevoerd. Bezoekers aan Tikal wordt geadviseerd om tevoren bij het reisbureau na te gaan of onder politiebegeleiding naar de archeologische zone wordt gereisd. Voor reizigers die met privé vervoer reizen, wordt geadviseerd zich aan te sluiten bij de begeleide colonne van busjes van reisagentschappen.

In sommige departementen, zoals de Petén en Alta Verapaz gold vorig jaar een staat van alarm i.v.m. aanhoudend drugsgeweld. Deze staat van alarm werd inmiddels opgeheven maar reizigers wordt geadviseerd waakzaamheid te blijven betrachten en niet alleen te reizen.

Reizigers wordt geadviseerd gebruik te maken van de hoofdwegen en zich bij lokale autoriteiten op de hoogte te stellen over de veiligheidssituatie op de geplande route. Verder wordt ontraden om vóór zonsopgang en na zonsondergang te voet, per openbaar vervoer, per eigen of gehuurde auto te reizen. Ook overdag wordt u geadviseerd op uw hoede te zijn, aangezien ook dan overvallen plaatsvinden. Het is verstandig afgelegen plekken (zoals stille straten, afgelegen stranden en sommige ruïnes) te mijden.

Reizigers wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten bij reizen in en rondom Guatemala-Stad, Flores, Siete Altares, Quehueche en Izabal in verband met een hoog risico op gewelddadige overvallen op deze plaatsen. (zie rubrik 'Onveilige gebieden')

Een deel van de wegen in heel Guatemala is slecht begaanbaar. Met name in de westelijke regio kan men problemen ondervinden door beschadigde wegen. Reizigers wordt geadviseerd contact op te nemen met de lokale autoriteiten of INGUAT (nummer 1500, de nationale organisatie voor hulp aan toeristen) om zich op de hoogte te stellen van de meest recente nieuwsberichten.

Belangengroepen blokkeren soms wegen. Het wordt aangeraden in dergelijke gevallen kalm te blijven, het moment af te wachten dat de blokkades worden opgeheven of terug te gaan. De acties zijn doorgaans niet tegen toeristen gericht, maar het gebeurt soms dat de woede zich ook richt op buitenlanders. U wordt geadviseerd demonstraties en samenscholingen te mijden.

Algemeen
Het risico van (gewelddadige) overvallen op auto’s en in het openbaar vervoer is hoog. U wordt aangeraden geen taxi’s op straat aan te houden, maar gebruik te maken van taxi’s bij hotels en op de internationale luchthaven. Indien u per bus wilt reizen, wordt aangeraden gebruik te maken van rechtstreekse luxe busverbindingen.

Guatemala ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Vulkaanuitbarstingen en zware aardbevingen kunnen voorkomen. Ook bestaat het risico op tropische stormen en orkanen, speciaal in de periode juni tot november. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com of www.nhc.noaa.gov.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Guatemala wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen  www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Net als in Nederland worden in Guatemala seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar misdrijf. De autoriteiten van Guatemala kennen een zeer streng vervolgingsbeleid; bij een veroordeling worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Guatemala geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In tegenstelling tot Nederland kent Guatemala geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot lange gevangenisstraffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Nederlanders, die permanent of tijdelijk in Guatemala verblijven, wordt geadviseerd zich via de website http://guatemala.nlambassade.org bij de Nederlandse ambassade in Guatemala-Stad aan te melden. Op deze website staat ook aanvullende informatie over verblijf in Guatemala.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden  www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Gewelddadige criminele activiteiten waaronder moord, verkrachting en gewapende overvallen vormen een groot probleem in Guatemala. De politie is niet voldoende in staat om de criminaliteit aan te pakken. In het gehele land, ook in de zogeheten betere zones van Guatemala-Stad (zones 10 en 14) en in Antigua vinden dan ook regelmatig gewapende overvallen plaats, soms gepaard gaand met geweld. De maanden november en december vertonen ieder jaar een toename van het aantal overvallen.

Toeristen worden regelmatig beroofd. Indien u betrokken raakt bij een overval, wordt geadviseerd geen verzet te bieden. Bij verzet worden snel wapens gebruikt, wat vaak tot dodelijke slachtoffers leidt.
Het klonen/kopiëren van creditcards en pinpassen komt op grote schaal voor, waarbij rekeningen op korte termijn worden leeggehaald. Het zonder geld komen te zitten kan, vooral in dunbevolkte gebieden, tot extra veiligheidsrisico’s leiden in Guatemala.

De laatste jaren tonen een toename in geweld tegen vrouwen. Vrouwen wordt extra ontraden om alleen te reizen. Als dit toch noodzakelijk is, wordt dringend geadviseerd extra voorzichtig te zijn en zich aan te sluiten bij andere toeristen. Vrouwen wordt sterk ontraden alleen of met een andere vrouw buiten de stad in een auto te rijden of in eenzame gebieden rond te trekken, ook al wordt u begeleid door een lokale gids.

Onveilige gebieden
Guatemala-Stad:
U wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn in Guatemala-Stad, in het bijzonder in de zones 1, 3, 5,7 en 18. Ook in de betere zones van de stad dient u op uw hoede te zijn, waarbij vooral voetgangers een verhoogd risico lopen. De als veilig bekend staande zones in Guatemala-Stad zone 10 (uitgaans- en zakendistrict) en zone 14 (als veilig bekend staande residentiële zone) zijn regelmatig doelwit van gewapende overvallers die het gemunt hebben op geld, mobiele telefoons en laptops.

Alta Verapaz:
De "staat van beleg" in de regio Alta Verapaz (waar ook het Parque Las Victorias te Cobán zich bevindt) is inmiddels opgeheven, maar reizigers wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten bij reizen in genoemde regio.

Vulkanen:
De vulkanen Pacaya, Fuego, Santiaguito en Tacana vertonen regelmatig verhoogde activiteit. Indien u van plan bent deze vulkanen te beklimmen, is het verstandig na te gaan of deze actief zijn. Het wordt sterk ontraden vulkanen alleen te beklimmen in verband met gevaar voor overvallen. Beter is het om in georganiseerd verband onder leiding van een ervaren gids de klim te ondernemen. Het beklimmen van de vulkaan Tajumulco in San Marcos wordt, vanwege de onveiligheid, afgeraden.

Meer van Atitlan / Panajachel:
Indien u naar Panajachel reist, wordt aangeraden de langere route via Sololá te gebruiken in plaats van de kortere weg via Godínez. De omgeving rond het meer van Atitlan staat bekend als gevaarlijk met uitzondering van de weg tussen Solola en Panajachel. Indien u andere plaatsen aan het meer wenst te bezoeken wordt u aangeraden dit per boot (lancha) te doen vanuit Panajachel en niet over de weg. Wandeltochten in het natuurgebied rond de vulkaan San Pedro worden eveneens ontraden vanwege het verhoogde risico op overvallen.

Wegen
Er wordt regelmatig melding gemaakt van overvallen op de weg van Guatemala-Stad naar de Atlantische kust, vooral op de eerste 100 km vanuit Guatemala. Ook zijn overvallen gemeld op de hoofdwegen tussen Escuintla-Guatemala en Escuintla-Antigua.

Petén (Tikal)
De Guatemalteekse autoriteiten hebben naar aanleiding van de overvallen die begin augustus plaatsvonden, de beveiliging op het traject Flores-Tikal opgevoerd. Bezoekers aan Tikal wordt geadviseerd om tevoren bij het reisbureau na te gaan of onder politiebegeleiding naar de archeologische zone wordt gereisd. Voor reizigers die met privé vervoer reizen, wordt geadviseerd zich aan te sluiten bij de begeleide colonne van busjes van reisagentschappen.

Rio Dulce / Livingston:
Voor reizen in Rio Dulce en Livingston (Izabal) wordt ontraden tussen zonsondergang en zonsopgang de rivier te bevaren als ook om zich ’s nachts op straat te begeven.

Overige gebieden:
Buiten bovengenoemde gebieden worden ook regelmatig (gewapende) overvallen gemeld in vrijwel alle toeristenplaatsen als Antigua, Quetzaltenango, Huehuetenango, Cerro de la Cruz bij Antigua en Petén (Tikal). Deze overvallen zijn gericht op toeristen die van en naar deze plekken reizen en gaan soms gepaard met fysiek geweld. Vaak zijn georganiseerde bendes (zogenaamde ‘Mara’s) betrokken bij de overvallen.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen