Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Guadeloupe

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Zware criminaliteit' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 31 oktober 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Op Guadeloupe wordt reizigers geadviseerd waakzaamheid te betrachten (zie rubriek 'Zware criminaliteit').

Op Guadeloupe dient men altijd rekening te houden met onverwachtse stakingsacties en demonstraties, waardoor het dagelijkse leven, inclusief het vliegverkeer, kan worden ontregeld. Reizigers wordt geadviseerd demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich goed te informeren over de situatie ter plaatse.

Algemeen
Op Guadeloupe kunnen van juni tot november tropische stormen en orkanen voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com of www.nhc.noaa.gov.

Guadeloupe ligt in een aardbevingsgevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Guadeloupe wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.minvws.nl.

In tegenstelling tot Nederland kent Guadeloupe geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. De Franse politie werkt nauw samen met de Caraïbische eilanden om drugssmokkel tegen te gaan. Op de internationale luchthaven te Point à Pitre wordt intensief gecontroleerd op verdovende middelen. Ook worden binnenvarende plezierschepen scherp gecontroleerd. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Guadeloupe seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Guadeloupe kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Guadeloupe geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Guadeloupe ressorteert onder de Nederlandse ambassade te Port of Spain in Trinidad & Tobago. Aanvullende informatie inzake een verblijf op Guadeloupe en/of contactgegevens van de honorair consul op Guadeloupe kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Port of Spain: http://trinidadandtobago.nlembassy.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
De criminaliteit is niet hoog, maar in incidentele gevallen zijn toeristen onder bedreiging beroofd. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten, niet te veel contant geld mee te nemen en geen juwelen te dragen. Geadviseerd wordt waardevolle zaken in de kluis van het hotel te bewaren.

Onveilige gebieden
Het wordt ontraden na zonsondergang afgelegen plekken, inclusief stranden, te bezoeken in verband met het risico van een roofoverval.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen