Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Frans-Polynesië

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 24 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Frans-Polynesië.

Algemeen
In Frans-Polynesië kunnen van november tot en met april tropische cyclonen voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie kunt u vinden via de websites van de World Meteorological Organisation: http://www.wmo.int/pages/members/region5_en.html en http://severe.worldweather.org.

De eilandengroepen van Frans-Polynesië liggen in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators.

Gezondheidssituatie
De ziekenhuis- en medische faciliteiten buiten Tahiti zijn beperkt, vooral op de verder gelegen eilanden. Medische evacuatie naar Tahiti, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland of Australië is sommige gevallen de enige optie. U dient er in dit geval rekening mee te houden dat het transport soms voor een gedeelte alleen per boot kan plaatsvinden en dat vluchten naar bovengenoemde bestemmingen vaak nagenoeg volgeboekt zijn. Privé of charter vluchten voor medische evacuatie zijn erg kostbaar. Ook medische behandeling kan erg kostbaar zijn. Het is mogelijk dat contante betaling voor de behandeling wordt verwacht. Met het afsluiten van een adequate reisverzekering dient men hiermede rekening te houden.

Duikers dienen er rekening mee te houden dat er alleen een ‘hyperbaric chamber’ in Tahiti is. Gevallen van serieuze decompressie ziekte worden hier naartoe geëvacueerd. Maar de uitgestrektheid van het land brengt met zich mee dat dit transport lang kan duren. Alle geregistreerde duik-exploitanten zijn in het bezit van de standaard behandelingsuitrusting die aan de PADI normen voldoet.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Frans-Polynesië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Frans-Polynesië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Frans-Polynesië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Frans-Polynesië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Frans-Polynesië wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland te Wellington http://www.netherlandsembassy.co.nz/

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen