Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Fiji

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en Zware criminaliteit' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In verband met de instabiele politieke situatie wordt aangeraden bij reizen in Fiji waakzaamheid te betrachten. Geadviseerd wordt demonstraties en samenscholingen te vermijden.

In december 2006 heeft in Fiji een militaire coup plaatsgevonden. In 2009 is de grondwet door de toenmalige president buiten werking gesteld. Hoewel de noodtoestand op 7 januari 2012 werd opgeheven zijn tegelijkertijd nieuwe maatregelen (public order decrees) aangekondigd die de bewegingsvrijheid van burgers sterk beperken. Deze nieuwe maatregelen geven overheid veel macht om zgn verdachten van terrorisme vast te zetten zonder dat men hier juridisch tegen in beroep kan gaan. Het regime heeft de verkiezingen opgeschort tot 2014.

Door de politieke spanningen kan de veiligheidssituatie gemakkelijk weer verslechteren. U wordt aangeraden eventuele demonstraties en grote bijeenkomsten te mijden en de instructies van ordetroepen op te volgen. Waakzaamheid blijft geboden.

Reizigers wordt geadviseerd zich op de hoogte te stellen van mogelijke restricties ten aanzien van verplaatsingen en uitgaansverboden.

Algemeen

In Fiji kunnen van november tot en met april tropische cyclonen voorkomen. Volgt u gedurende deze periode de berichtgeving in de media en laat u goed informeren over de situatie ter plaatse voordat u op reis gaat. Volg bij calamiteiten onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op en houd - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact met de touroperators. Meer informatie kunt u vinden via de websites van de World Meteorological Organisation: http://www.wmo.int/pages/members/region5_en.html en http://severe.worldweather.org.

Op de buiteneilanden is er een gebrek aan goede communicatiemiddelen. Het mobiele telefoonnetwerk functioneert niet altijd.

In Fiji is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge gevangenis straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl

Homoseksuele reizigers moeten er rekening mee houden dat de houding van de lokale bevolking ten opzichte van homoseksualiteit negatief is. U wordt geadviseerd zich terughoudend te uiten en op te stellen.

Net als in Nederland worden in Fiji seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Fiji kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Fiji geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Het aantal dodelijke auto-ongelukken is hoog, voornamelijk ten gevolge van roekeloos rijden. Vooral het reizen gedurende de avond is bijzonder gevaarlijk, aangezien dieren over de weg dwalen of op de weg slapen. Vooral op de weg tussen Nadi en Suva gebeuren daardoor veel ongelukken. U wordt ontraden ’s avonds na zonsondergang auto te rijden.

Gezondheidssituatie
De ziekenhuis- en medische faciliteiten in Fiji zijn beperkt. Voor gecompliceerde aandoeningen kan medische evacuatie naar Nieuw-Zeeland of Australië noodzakelijk zijn. U dient er in dit geval rekening mee te houden dat vluchten naar bovengenoemde bestemmingen volgeboekt kunnen zijn. Privé of charter vluchten voor medische evacuatie zijn erg kostbaar. Ook medische behandeling kan erg kostbaar zijn. Het is mogelijk dat contante betaling voor de behandeling wordt verwacht. Met het afsluiten van een adequate reisverzekering dient men hiermede rekening te houden.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Fiji wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Fiji wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland http://nieuwzeeland.nlambassade.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt u geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Zware criminaliteit
In Fiji komen geregeld gewelddadige berovingen en diefstallen voor, voornamelijk ‘s avonds en ’s nachts. De meeste incidenten vinden in de steden plaats. Hoewel de meeste bezoekers geen problemen ondervinden in Fiji, dient u waakzaamheid te betrachten.

Onveilige gebieden
Het aantal diefstallen, vooral op stille stranden, is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook het aantal zakkenrollers is toegenomen, in het bijzonder in de grotere steden, in nachtclubs en op de markten. De achterbuurten in Suva worden ontraden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen