Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Eritrea

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
In Eritrea worden alle niet-essentiële reizen ontraden.

Door de Eritrese autoriteiten zijn voor het gehele land reisbeperkingen opgelegd. Voor reizen buiten Asmara zijn reisvergunningen verplicht.

Algemeen
Door de Eritrese autoriteiten zijn voor het gehele land reisbeperkingen opgelegd. Volgens de autoriteiten is deze maatregel genomen om de veiligheid van buitenlanders te garanderen. Voor reizen buiten Asmara is een reisvergunning verplicht, die wordt afgegeven door het Ministerie van Toerisme en/of Ministerie van Buitenlandse Zaken, en voor slechts een beperkt aantal bestemmingen. Reizen tussen Asmara, Keren en Massawa wordt doorgaans toegestaan, mits tijdig een aanvraag is ingediend.

Mogelijkheden voor consulaire bijstand aan Nederlanders, die tevens de Eritrese nationaliteit bezitten, zijn beperkt.

Aangezien in grote delen van Eritrea landmijnen liggen, wordt aangeraden alleen over verharde en veel gebruikte wegen te reizen.

Met het oog op slecht verlichte auto’s, rondlopend vee en de soms slechte staat van de (bochtige) wegen is het raadzaam om alleen overdag te rijden.

Het wordt afgeraden te reizen over wegen of langs routes die niet in de reisaanvraag zijn genoemd, waarvoor dus ook geen toestemming is gegeven.

Gezondheidssituatie
In Asmara en andere grote plaatsen in Eritrea zijn ziekenhuizen met beperkte voorzieningen. Buiten deze plaatsen zijn de medische voorzieningen aanzienlijk minder. Voor een adequate medische behandeling kan repatriëring nodig zijn. Zorg dat u een reisverzekering hebt die de kosten daarvan dekt.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Eritrea wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland wordt in Eritrea seks met minderjarigen aangemerkt als een strafbaar feit. De autoriteiten van Eritrea kennen een stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Eritrea riskeren personen die seks zoeken met kinderen ook vervolging in Nederland.

Voor meer informatie inzake een verblijf in Eritrea kunt u de Nederlandse ambassade in Khartoum (Sudan)contacteren: tel: 00-249-1-83471012, e-mail: kha-ca@minbuza.nl, website: sudan.nlambassade.org. Door het zenden van een e-mail heeft u tevens de mogelijkheid uw verblijf in Eritrea aan te melden. Er is momenteel geen honorair consul voor Nederland in Eritrea aangesteld

 Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Terrorisme

U dient rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Onveilige gebieden
Het gehele grensgebied van Eritrea met haar buurlanden kan als onveilig worden beschouwd. Reizen naar de grensgebieden, als men daar al toestemming voor krijgt, worden ontraden.

Aan de grens met Ethiopië ligt de door de VN afgekondigde tijdelijke veiligheidszone (TSZ=Temporary Security Zone). Deze bufferzone beslaat vanaf de gemeenschappelijke grens 25 kilometer van Eritrees grondgebied.

Aan de Soedanese grens beslaat deze bufferzone het gebied ten noorden en ten westen van de lijn Mersa Gulbub, Afabet, Agordet, Barentu, Biyakundi.

In het meest zuidelijke deel van de Rode Zee komen piraterij en gewapende berovingen voor. Het risico om gekaapt te worden is behalve voor commerciële vaart ook voor particuliere zeiljachten hoog. U dient waakzaamheid te betrachten .

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen