Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Djibouti

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken ' Actualiteiten' en  'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 24 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

 Actualiteiten
Alle reizen naar bepaalde gebieden in Djibouti worden ontraden
; t.w. het grensgebied Djibouti, Ethiopië en Eritrea. (zie Onveilige gebieden).

Voor het conflict tussen Djibouti en Eritrea is voorlopig op diplomatiek niveau overeenstemming bereikt. Troepen hebben zich teruggetrokken en er is sprake van een gewapende vrede. Overleg om te komen tot een volledige normalisatie van de verhoudingen is gaande.

Piraterij komt nog steeds voor in de Golf van Aden, waarbij overvallen worden uitgevoerd op passerende zeil- en motorboten en ook commerciële vaartuigen niet worden ontzien.

Algemeen
U wordt aangeraden afgelegen gebieden en (afgelegen) stranden te mijden, omdat daar kleine criminaliteit voorkomt. U wordt aangeraden in deze gebieden niet alleen te reizen.

Fotograferen van militaire objecten en van bijv. radio-installaties/brandstofdepots is verboden. Maak ongevraagd geen foto’s van personen, omdat dit tot agressieve reacties kan leiden.

Het wegennet in Djibouti is beperkt en slecht onderhouden. Het wordt ontraden om na zonsondergang, zeker buiten de bebouwde kom, te reizen.

In verband met de slechte staat van onderhoud van het openbaar vervoer in Djibouti wordt geadviseerd voorzichtig te zijn bij het gebruik hiervan. In de, vaak overvolle, bussen komt kleine criminaliteit (vooral zakkenrollen) voor. De technische staat van onderhoud van taxi’s varieert van slecht tot redelijk. Indien gebruik wordt gemaakt van een taxi, spreek dan vooraf een prijs af met de chauffeur. Ook hier geld het advies om na zonsondergang niet buiten de bebouwde kom te reizen.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Djibouti wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Djibouti seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een zeer ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Djibouti kennen een zeer streng vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden zware gevangenisstraffen opgelegd. Los van bestraffing in Djibouti geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Het honorair consulaat in Djibouti is te bereiken onder telefoonnummer +253-351 150. Bij een verblijf in Djibouti wordt u geadviseerd de Nederlandse ambassade in Addis Abeba van uw verblijf op de hoogte te stellen (tel: 00-251-11-3711 100 of e-mailadres: add-ca@minbuza.nl).  Als omstandigheden daarom vragen, kunt u per via e-mail of op andere wijze worden geïnformeerd.

Voor algemene reisinformatie wordt u aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Het reizen naar het noordwesten (grensgebied Djibouti, Ethiopië en Eritrea) wordt ontraden.

Bij ongeregeldheden in de buurlanden Eritrea en de semi-onafhankelijke Somalische deelstaat Somaliland is het raadzaam het grensgebied met die landen te mijden.
Hoewel Djibouti als een ‘landmijn-veilig land’ is aangeduid, kunnen in afgelegen gebieden nog landmijnen voorkomen. Deze gebieden worden met vlaggen aangegeven

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen