Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Cyprus

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Algemeen'  gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 21 februari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Cyprus.

De Republiek Cyprus omvat in principe het gehele grondgebied van het eiland Cyprus. Sinds 1974, na de inval door het Turkse leger, kan de regering van de Republiek Cyprus geen effectief gezag meer uitoefenen in het noorden van het eiland. De door de internationale gemeenschap erkende regering van de Republiek Cyprus is gevestigd in Nicosia. In het noorden is de – uitsluitend door Turkije erkende – ‘Turkse Republiek van Noord Cyprus’ uitgeroepen.

In beginsel wordt de binnenkomst op het eiland langs een grenspost in het noordelijk gedeelte van het eiland (luchthaven van Tymbou/Ercan, havens van Kyrenia, Famagusta) door de Republiek Cyprus beschouwd als illegaal. Enkel onderdanen van een land van de Europese Unie kunnen met een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) via het noordelijk gedeelte binnenkomen en verder doorreizen naar het zuidelijk gedeelte van het eiland.

Nederland erkent de ‘Turkse Republiek van Noord Cyprus’ niet en onderhoudt geen officiële betrekkingen met het regime in het noorden. Als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden van de ambassade om consulaire bijstand te verlenen zeer beperkt. Per geval zal bekeken moeten worden óf consulaire bijstand mogelijk is en zo ja, in welke mate.

Algemeen
Het nemen van foto’s van militaire posten, installaties en versperringen wordt ten zeerste ontraden, in het bijzonder nabij de staakt-het vuren lijn (“Groene Lijn”), de Britse militaire bases en in de omgeving van de Turkse militaire domeinen gevestigd in het noordelijk deel van het eiland.

Gezondheidssituatie

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Cyprus wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Homoseksualiteit is legitiem in Cyprus, maar niet zo algemeen geaccepteerd als in bijvoorbeeld Nederland. U wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten. n de ‘Turkse Republiek van Noord Cyprus’ is de wet die homoseksuele handelingen verbiedt nog steeds van kracht. In 2011 werd een Grieks-Cyprioot voor dit delict vervolgd.

In tegenstelling tot Nederland kent Cyprus geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in de Republiek Cyprus seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van de Republiek Cyprus kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in de Republiek Cyprus geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Cyprus wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Nicosia http://cyprus.nlambassade.org

Voor algemene reistips wordt u aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Zware criminaliteit
Zware criminaliteit komt in de verstedelijkte gebieden van Cyprus voor maar speelt zich hoofdzakelijk af in het circuit van de georganiseerde misdaad.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Onveilige gebieden

Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen