Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Cookeilanden

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 21 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen op de Cookeilanden.

Algemeen
Van november tot en met april kunnen er tropische cyclonen op de Cookeilanden voorkomen. Hierdoor kunnen vliegdiensten en water- en elektriciteitsvoorzieningen worden ontwricht. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en –bij georganiseerde (toeristische) reizen- goed contact te houden met de touroperators.
Meer informatie kunt u vinden via de websites van de World Meteorological Organisation en http://severe.worldweather.org.

Gezondheidssituatie
De ziekenhuis- en medische faciliteiten op de Cookeilanden zijn beperkt, vooral op de verder gelegen eilanden. Medische evacuatie naar Nieuw-Zeeland of naar Australië is in veel gevallen de enige optie. U dient er in dit geval rekening mee te houden dat de vluchten naar deze bestemmingen vaak nagenoeg volgeboekt zijn. Privé of charter vluchten voor medische evacuatie zijn erg kostbaar. Ook medische behandeling kan erg kostbaar zijn. Het is mogelijk dat contante betaling voor de behandeling wordt verwacht. Met het afsluiten van een adequate reisverzekering dient men hiermede rekening te houden.

Duikers dienen er rekening mee te houden dat er geen ‘hyperbaric chambers’ op de Cookeilanden zijn. Gevallen van serieuze decompressie ziekte worden naar het dichtstbijzijnde behandelingscentrum in Nieuw-Zeeland geëvacueerd. Alle geregistreerde duik-exploitanten zijn in het bezit van de standaard behandelingsuitrusting die aan de PADI normen voldoet.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten op de Cookeilanden wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden op de Cookeilanden seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van de Cookeilanden kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing op de Cookeilanden geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf op de Cookeilanden wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland http://www.netherlandsembassy.co.nz/

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit

Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen