Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Congo, Democratische Republiek

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 28 september 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten 
Alle niet-essentiële reizen naar de Democratische Republiek Congo (DRC) worden ontraden.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden te weten naar de Provincie Oriëntale (Isiro, Pawa en Dungu) in het noordoosten van het land in verband met een Ebola-uitbraak.

De Democratische Republiek Congo (DRC) kampt met een voortdurende instabiele veiligheidssituatie. In deze context zijn gewelddadige incidenten of een plotse escalatie van geweld niet uitgesloten. In Oost-DRC, vooral in de provincies Noord- en Zuid-Kivu, vinden sinds langere tijd frequente gevechten plaats tussen lokale milities, buitenlandse gewapende groepen en het Congolese leger (FARDC). Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten naar de provincie Noord-Kivu. Sinds begin juli 2012 is de geweldsintensiteit in Noord-Kivu toegenomen. Milities hebben het reguliere leger teruggedrongen. Een verdere escalatie valt niet uit te sluiten. (zie 'onveilige gebieden').

Nederlanders verblijvend in DRC wordt geadviseerd alert te blijven, verplaatsingen te beperken en ’s avonds binnen te blijven. Geadviseerd wordt eventuele demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen.

De ambassade houdt de Nederlanders in de DRC die zich bij de ambassade hebben geregistreerd, indien nodig en voor zover mogelijk, middels sms en e-mailberichten op de hoogte.

Nederlanders verblijvend in de DRC wordt dringend geadviseerd zich te registreren bij de Nederlandse ambassade in Kinshasa: tel.: 00-243-998186224; e-mail: kss-ca@minbuza.nl. Ook kan er via http://drcongo.nlambassade.org/ aanvullende informatie worden ingewonnen.

Algemeen
Het maken van foto’s ligt in het algemeen zeer gevoelig; wees hier terughoudend mee. Het fotograferen van militaire en infrastructurele zaken is verboden.

Gezondheidssituatie
Het Congolese Ministerie van Gezondheid meldde eind augustus een Ebola-uitbraak in de Provincie Oriëntale (Isiro, Pawa en Dungu) in het noordoosten van het land. Alle reizen naar dit gebied worden ontraden.

Voor nadere informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in de Democratische Republiek Congo wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in de Democratische Republiek Congo seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van de Democratische Republiek Congo kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in de Democratische Republiek Congo geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme
U dient rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Zware Criminaliteit
In het gehele oosten van het land komen dagelijks plunderingen, autodiefstal, verkrachtingen, ontvoeringen en moorden voor (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).
Deze zijn niet alleen gericht tegen de eigen bevolking.

Dit soort criminaliteit kan ook met enige regelmaat voorkomen in de grote steden en in de rest van het land. Veelal vinden deze overdag op de openbare weg plaats. Ook komt het voor dat criminelen zich voordoen als veiligheidsagenten en proberen het slachtoffer te dwingen plaats te nemen in een gereedstaande auto, waarna de beroving plaatsvindt. De berovingen gaan in toenemende mate gepaard met geweld.

Ontraden wordt om zich - ook overdag - alleen op straat te begeven. U wordt geadviseerd zich altijd per auto - met gesloten deuren - te verplaatsen.

Onveilige gebieden
Met uitzondering van de grote steden Kisangani en Lubumbashi is het oosten van de DRC nog instabiel en derhalve onveilig. Alle reizen naar de provincie Noord-Kivu worden ontraden. Ondanks de aanwezigheid in het land van een grote VN legermacht, komen plunderingen, autodiefstallen, verkrachtingen, ontvoeringen en moorden op geregeld voor, hiervoor zijn veelal losbandige gewapende milities verantwoordelijk. Daarnaast vormen nog te ontwapenen ex-rebellen en deserterende regeringssoldaten een andere dreiging.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen