Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies China

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies is de rubrieken 'Actualiteiten' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 10 september 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Voor reizen in China dient men waakzaamheid te betrachten.

Tibet
Het eerdere besluit van de Chinese overheid van juni 2012 om geen permits, noch visa af te geven aan buitenlanders die naar Tibet willen reizen is opgeheven. U dient echter rekening te houden met wachttijden en een restrictief beleid; het komt voor dat er (zonder enige officiële aankondiging) gedurende bepaalde perioden geen permits worden afgegeven. Indien u van plan bent om naar Tibet te reizen is het verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerde reisorganisatie om de permit aan te vragen.

Reizigers met reisdoel Urumqi dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat zij geconfronteerd zullen worden met veelvuldige identiteits- en bagagechecks en het is niet ondenkbaar dat lokale autoriteiten de toegang tot bepaalde steden of gebieden zullen ontzeggen.

Algemeen
In China kunnen van mei tot en met november tyfoons voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen naar een door een tyfoon geteisterd of bedreigd gebied. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en –bij georganiseerde (toeristische) reizen- goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com en www.nhc.noaa.gov.

U wordt aangeraden demonstraties en manifestaties te mijden en de instructies van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in China wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent China geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl

Net als in Nederland worden in China seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van China kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in China geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in China kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in Peking: http://china.nlambassade.org/.

Voor algemene reistips wordt geadviseerd www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Terrorisme
U dient rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Onveilige gebieden
Zie ook rubriek ‘Actualiteiten’

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen